Pasen

Pasen is het feest van de opstanding. Christenen vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat Hij leeft. De opstanding wordt gevierd als een feest omdat christenen geloven dat Pasen mensen een nieuwe kijk op het leven geeft en anders in het leven doet staan. Alles wordt anders. Pasen vertelt namelijk dat Gods liefde en alles wat zich in liefde geeft, het laatste woord heeft.

Jezus
Dat liefde het laatste woord heeft, zien christenen terug in Jezus. Zijn leven stond in het teken van Gods liefde. Hij verzette zich tegen alles wat het leven onderuit haalt. Hij nam het op voor mensen die daar op welke manier dan ook de dupe van waren. Hij had voor iedereen een open hart en een luisterend oor. Hij opende mensen de ogen voor wat er werkelijk in het leven toe doet en wees hen op God. Zeker, Hij had ook vijanden. Ze noemden Hem een leugenaar, verweten Hem arrogantie en beschuldigden Hem van godslastering en oproer. Uiteindelijk hebben ze  Hem opgepakt, gemarteld en aan een kruis ter dood gebracht. Bijzonder is dat Hij zich daar niet tegen heeft verzet. Hij liet het  gebeuren, omdat Hij geloofde dat uiteindelijk alleen langs deze weg de reikwijdte van Gods liefde zichtbaar kon worden.

Kruis … en opstanding
De dood van Jezus laat zien waartoe mensen in staat zijn en hoe groot het lijden kan zijn. Het onthult niet alleen het tekort, maar ook de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. Die diepte van het leven heeft Jezus aanvaard als de consequentie van zijn keuze om vanuit de liefde van God te leven.

De opstanding van Jezus laat zien dat die diepte een bodem heeft: dat God daar is om je op te vangen en je uit die diepte weg te tillen. Dat is wat het Paas-evangelie ons voorhoudt. Weet dat God er is. Dat Hij er is om alles wat het leven verwart en stuk maakt te ontmaskeren. Dat wat goed is, liefde is en rechtvaardig is, vangt Hij op en houdt Hij levend. Levend in Jezus. Dat is wat Christenen geloven en bedoelen als ze zeggen dat de dood is overwonnen en Jezus leeft.

Geloof, hoop en liefde
Wie dat gelooft, staat anders in het leven. Die vindt een reden om te hopen, de lange adem om zich te blijven inzetten voor wat goed en waarachtig is. Wie dat gelooft, vindt de moed zich te verzetten tegen alles wat het leven onderuit haalt. Die weet van een God die daarin naast je staat, die met je mee gaat, die je niet laat vallen. Pasen raakt aan het leven en waar het in het leven ten diepste om gaat: om geloof, hoop en liefde en voor elk mens een menswaardig bestaan.

Een weg om te gaan
Het geheim van Pasen vang je niet in een beeld of een paar woorden. En ook niet in één viering. Daarom zijn er in de week voor Pasen in veel kerken ook nog vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Er volgt na Pasen ook nog een hele periode waarin over de betekenis van Pasen wordt nagedacht. Pasen, zou je kunnen zeggen, is een weg om te gaan: zoeken naar wat het voor jouw leven nu te zeggen heeft en met vallen en opstaan proberen dat samen met anderen concreet te maken.

Ds. Wim Kievit

Reageren niet mogelijk.