Vanaf maandag 18 januari 2021 wordt u als lid van de Protestantse Gemeente Soest weer via een brief benaderd voor de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS.

Het thema is deze keer “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”.

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

Voor de Protestantse Gemeente Soest begint in 2021 een nieuwe tijd. Na jaren van voorbereiding starten we dit jaar met vieren op de twee vierplekken die voor onze hele gemeenschap als een nieuw thuis worden ingericht: de Emmakerk en De Oude Kerk. In West wordt ‘Zin in Soest’ het pioniersproject van kerk voor de buurt. Op Zuid wordt gewerkt aan een ontmoetingsplaats voor senioren in de wijk. De predikanten en de kerkelijk werker dragen samen met vele vrijwilligers zorg voor het pastoraat. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mag rekenen op steun en meeleven en goede raad. Ds. Corine Havelaar is begonnen als projectpredikant voor de middengeneratie en brengt jongvolwassenen, jongeren, jonge ouders en kinderen bij elkaar.

Met andere woorden: de kerk van morgen is al begonnen! We nodigen u en jou graag uit om aan te sluiten en mee te doen.

We hebben uw inzet en bijdrage bij onze plannen hard nodig. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze leden en vrienden om een bijdrage vragen.

U zult begrijpen dat de Actie door het coronavirus in 2021 anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende gemeente. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van het kerkelijk werk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

In de Adem van januari 2021 vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2021. Als u dit blad niet ontvangen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij Gerard van de Wal, die de CvK-coördinator ACTIE KERKBALANS 2021 is, e-mail: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.

Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2020 naar de coördinator: E Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op deplaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2020 is het thema “Geef voor je kerk”.

De actieperiode is:
van 18 januari tot 1 februari 2020.

Reageren niet mogelijk.