Vanaf zondag 20 januari wordt u weer benaderd voor de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS.
Het thema is deze keer “Samen kerk in Soest, geef voor je kerk”.

Ook in 2019 zetten we ons in om sámen kerk te zijn, op zondag en met doordeweekse activiteiten. Dat kan alleen met uw gebed, inzet en financiële bijdrage: voor pastoraat en de wekelijkse vieringen, kerktelevisie, musici, jeugdwerk en voor ‘Cursus en Coaching’, ‘Kerk naar Buiten’ en kerkgebouwen. Ds. Kees Bregman heeft in zijn nieuwjaarstoespraak de ontwikkelingen in de Protestantse Gemeente Soest voor 2019 uitvoerig geschetst.
Kortom: onder het motto Steun uw gemeente! vragen wij uw financiële bijdrage voor het werk in onze gemeente.

In het kerkblad Adem vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2019. Als u dit blad niet ontvangen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij de CvK– coördinator Actie Kerkbalans 2019, email: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.

Nagekomen bericht

Voor de in december gehouden eindejaarsactie Kerkbalans 2018 hebben wij het mooie bedrag van € 11.875 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.

Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2018 naar de coördinator:

E-mail: Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Reageren niet mogelijk.