Vanaf maandag 20 januari wordt u als lid van de kerk weer via een brief benaderd voor de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS. Het thema is deze keer “Geef voor je kerk”.

De Protestantse Gemeente Soest wil een gemeenschap zijn die getuigt van Gods liefde, die inspireert en omziet naar mensen, dichtbij en ver weg. Een plek waar je geborgenheid en saamhorigheid vindt en waar iedereen meetelt.

Onze ‘Trektocht naar de Toekomst’ laat zien dat onze gemeente in beweging is,. Dat heeft gevolgen voor alle gemeenteleden en ieder gemeentelid ervaart dit op zijn eigen manier. De veranderingen waartoe besloten is, doen soms pijn. Door de fors teruglopende inkomsten ontkomen we er echter niet aan om behoedzaam te manoeuvreren.

Tegelijkertijd blijven we ons er sterk voor maken om sámen kerk te zijn. Samen met predikanten, kerkenraad en vrijwilligers zetten we ons als gemeente in om Gods liefde voor mensen door te geven: tijdens de zondagse vieringen, door het pastoraat en het jeugdwerk en door alle activiteiten waarmee we als geloofsgemeenschap zichtbaar aanwezig willen zijn in ons dorp. We zijn o.a. ook actief betrokken bij de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, opvang van vluchtelingen en de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

Om onze plannen en ideeën te kunnen realiseren, is veel geld nodig. Daarom doen we een beroep op u en vragen onder het motto ‘Geef voor een waardevolle en inspirerende kerk’ om uw financiële bijdrage voor het werk in onze gemeente.

In het kerkblad Adem van januari 2020 vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2020. Als u dit blad niet ontvangen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij Gerard van der Wal die de
CvK-coördinator Actie Kerkbalans 2020 is, e-mail: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.

Nagekomen bericht

Voor de in november/december gehouden eindejaarsactie Kerkbalans 2019 hebben wij tot nu toe het mooie bedrag van € 11.500 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.

Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2020 naar de coördinator: E Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op deplaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2020 is het thema “Geef voor je kerk”.

De actieperiode is:
van 18 januari tot 1 februari 2020.

Reageren niet mogelijk.