De actie Kerkbalans gaat weer van start.

Het thema is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

In de traditie van deze actie wordt aan alle leden en/of vrienden van onze gemeente gevraagd óf en voor hoeveel men bereid is financieel aan de kerk bij te dragen.

Voor de Protestantse Gemeente Soest begint 2023 met nieuwe uitdagingen.

Na bijna 2 jaar met beperkingen van het coronavirus hopen we onze kerkdiensten weer vrijuit in de Emmakerk en De Oude Kerk te kunnen houden. Naast het samen koffiedrinken op de zondagochtend is er volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Via het programma van cursus en coaching staan nieuwe gespreksavonden en thema- en filmbijeenkomsten op het programma. Predikanten en de kerkelijk werker dragen samen met vele vrijwilligers zorg voor het pastoraat. Onze projectpredikant Corine Havelaar zet zich in voor de middengeneratie en brengt jongvolwassenen, jongeren, jonge ouders en kinderen bij elkaar. Met o.a. de pioniersplek ‘Zin in Soest’ is de PGS aanwezig in de Soester gemeenschap met ontmoetingsmomenten voor senioren om koffie te drinken of samen te eten.

Om dit allemaal mogelijk te maken investeren wij de komende tijd ook in de vernieuwing van de kerkgebouwen.

Basis voor de kerk van morgen

Als gemeente zetten wij ons hiervoor in omdat wij niet alleen een Kerk willen zijn voor onze eigen leden, maar voor de hele samenleving. Met andere woorden: de kerk van morgen is al begonnen!

We nodigen u en jou graag uit om aan te sluiten en mee te doen. Voor de beloning van de professionals en de instandhouding van de gebouwen en de bijbehorende voorzieningen is uiteraard veel geld nodig. De inkomsten van de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Uw inzet en uw financiële bijdrage zijn onmisbaar om onze plannen te kunnen realiseren.

Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Om dit mogelijk te maken hebben wij extra geïnvesteerd in digitale voorzieningen om via het internet met u contact te houden en digitaal samen te kunnen komen rond Gods Woord.

In de Adem van januari 2023 vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2022.

En als u dit blad nog niet ontvangt, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij Ben Bokdam, die de CvK-coördinator ACTIE KERKBALANS 2023 is, e-mail: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.


Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2022 naar de coördinator: E Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Drie kerkgenootschappen, die al sinds 1973 (en de vierde, de Evangelische Broedergemeente doet sinds 2018 mee) een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2022 is het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

De actieperiode is:
van 15 en 29 januari 2022.

Reageren niet mogelijk.