Heilige Geest

De heilige Geest is een manifestatie van God. Terwijl Jezus nu in de hemel een plekje voor ons gereedmaakt, is de heilige Geest juist werkzaam op aarde. Je ervaart Gods geest als innerlijke vrede. En als een stille stem die de woorden van Jezus in herinnering brengt en uitlegt. Hij geeft je de kracht, de liefde en de bezonnenheid om te realiseren wat Jezus je vraagt te doen. De heilige Geest kan voelbaar aanwezig zijn als christenen samenkomen. Soms zijn er bijzondere tekenen zichtbaar, zoals bovennatuurlijke genezingen, mensen die in een bijzondere klanktaal zingen of profetische woorden spreken. De heilige Geest, Jezus en God de Vader zijn één en dezelfde God. Een God die mensen van harte liefheeft, ieder individu bij name kent en de wereld en haar bewoners tot volle ontplooiing wil brengen.

Reageren niet mogelijk.