Checklist duurzaamheid                                       

Onlangs vond het webinar ‘God in de supermarkt’ plaats.

Voor dit webinar georganiseerd door GroeneKerken, met gastspreker Alfred Slomp, meldde maar liefst 230 mensen zich aan, waaronder vijf leden van onze gemeente.

 

 

Verslag van webinar ‘God in de Supermarkt’

Tijdens het webinar van 5 april 2021 stond de vraag centraal op welke manier we keuzes maken in de supermarkt. Op interactieve wijze ging Alfred het gesprek aan met de deelnemers en ging de avond van start met de vraag welk type vlees je het liefst koopt; gewone kip, scharrelkip, biologische kip of de vegetarische variant. Via een handgebaar voor de camera konden deelnemers hun keuzes kenbaar maken en waar de durf er was toelichten.

Opvallend was dat er voor onze keuzes vaak geen eenduidig antwoord te bieden is. Alfred zette wel vier basiselementen uiteen waarop we onze keuzes in de supermarkt kunnen baseren, namelijk het welzijn van de boer, jezelf als consument, het dier of het milieu. In aparte sessies konden vervolgens de deelnemers hun koopgedrag in kleine groepjes bespreken en tips uitwisselen.

In ons keuzegedrag als consument is vaak ‘cognitieve dissonantie’ terug te zien, zo legde een deelnemer uit. Alfred bevestigde dit door uit te leggen dat het nodig is om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen door ander koopgedrag te vertonen, maar dat in de praktijk bij de consument vaak een groot verschil zichtbaar is tussen wat je als burger vindt en wat je als consument koopt.

In deel 2 van het webinar werd besproken of de Bijbel onze inspiratie kan zijn in de supermarkt. Letterlijk staat er niet aangegeven welk pak hagelslag we uit de schap moeten pakken. Toch werd via een korte quiz zichtbaar hoeveel aandacht er in menige discussie van individuen of kerk wordt besteed aan kwesties die in de bijbel minimaal aan de orde lijken komen. Terwijl in de bijbel echter meer dan 2000 teksten over armoede en ongerechtigheid staan. Een onderwerp dat direct verbinding heeft met een duurzame levensstijl en het creëren van een eerlijk systeem en verdeelsleutel. Een onderwerp dat we mogelijk in onze kerken en omgeving te weinig op de agenda hebben staan, gezien de nadruk die er vanuit de bijbel op gelegd wordt.

Het webinar werd beëindigd met het onderwerp ‘voedselverspilling.’ Vanuit cijfers werd bekend dat er wereldwijd genoeg voedsel wordt geproduceerd om de volledige wereldbevolking mee te kunnen voeden. Toch sterven er dagelijks nog honderden mensen aan ondervoeding. Het voorkomen van voedselverspilling speelt hierin een cruciale rol.

De deelnemers en Alfred wisten een grote hoeveelheid aan tips uit te wisselen om elkaar te voorzien van goede ideeën om verspilling tegen te gaan, van het uitdelen van kliekjes in je eigen straat via een buurtapp tot het maken van soep van broccolistronken.

Om de privacy van de deelnemers te waarborgen is het webinar van deze avond niet volledig terug te kijken. Je kunt wel via Godindesupermarkt.nl meer informatie vinden over Alfred en deze workshop. Het volgende webinar van GroeneKerken vindt plaats tijdens het Groengelovig event op 27 en 28 mei. Om op de hoogte te blijven van de landelijke Groenekerken activiteiten kun je je via de website groenekerken.nl opgeven voor een nieuwsbrief. Vanuit de Werkgroep Groene Kerk PGS, Pieter de Jong


Home/trefwoord/ groene kerk          Checklist duurzaamheid

 

Reageren niet mogelijk.