Geloof: wat heb je er aan?

Geloof: wat heb je er aan?


Uitspraken van mensen over hun geloof:

  • Het is voor mij een oriëntatiepunt in mijn leven.
  • Geloof geeft me kracht, een dragende grond onder mijn bestaan.
  • Ik vind troost in mijn geloof als ik het moeilijk heb. Ik sta er niet alleen voor.
  • Jezus is voor mij een levende werkelijkheid geworden toen ik ging geloven.
  • Geloven? Dat betekent vergeving voor alles wat ik onherstelbaar verprutst heb.
  • Geloven daagt mij uit, het prikkelt me, maakt me ook onrustig: ik moet wel in beweging komen.
  • Geloven heeft voor mij vooral met hoop te maken. Hoop op een betere wereld, op een toekomst zonder chaos en verdriet.

Geloven

Hoe komen mensen erbij om te gaan geloven? Dat heeft te maken met ervaringen die ze opdoen. Kijk naar de natuur: is al dat moois er ‘zomaar’? Kijk naar jezelf en (je) kinderen: een product van een toevallige samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken mensen midden in de misère dat er een kracht is die hun verstand en gevoel te bovengaat. Is dat God?

Geloven heeft natuurlijk ook te maken met je opvoeding. Wat heb je van huis uit meegekregen? Gingen je ouders naar de kerk? Neem je dat over of neem je er afstand van? Dat afstand nemen gaat soms geleidelijk, soms ook is het een heel bewuste keuze.

Geloven begint vaak met een zekere nieuwsgierigheid. Je wordt door iets geraakt, je ervaart iets van ‘god’. Je maakt iets mee en denkt: dit kan geen toeval zijn. Je ontmoet mensen die leven vanuit geloof. Van daaruit ga je op zoek en in gesprek. Hoe zit dat toch? Na een proces van kijken en verkennen kan de conclusie zijn: ja, God is er, ook voor mij. Gaandeweg ga je vertrouwen. Vertrouwen op wat je van anderen hoort, vertrouwen op God. Een ander woord voor ‘geloven’ is dan ook ‘vertrouwen’.

Voor christenen heeft geloven alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat er in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. Als je wilt weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Je kunt over hem lezen in de Bijbel. Vier bijbelboeken beschrijven zijn leven en sterven en opstanding.

tekst: Nienke Dijkstra-Algra, uit ‘Met hart en ziel’, uitgave van de Protestantse Kerk.

Reageren niet mogelijk.