Er zijn veel omschrijvingen en definities van diaconaat te geven. Wij sluiten graag aan bij wat er staat omschreven in het Handboek Diaconiewetenschap ‘Barmhartigheid en gerechtigheid’: diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Diaconaat hoort bij het kerk-zijn. Zonder diaconie geen kerk. Wij geloven in de weg die Jezus is gegaan en willen Hem volgen. Op zijn weg ontmoette Jezus tal van mensen en zocht Hij nadrukkelijk contact met die mensen die op de een of andere wijze in zijn samenleving niet in tel waren, naar wie niemand omkeek, die werden uitgesloten en uitgestoten. Zijn woorden en Zijn daden zijn voor ons richtinggevend voor de invulling van het diaconaat. We hechten aan wat er staat in Mattheus 25,40: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Kerstpakkettenactie

Rond het feest van  Jezus’ geboorte willen wij mensen, die het financieel moeilijk hebben, verrassen en hen laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.

Lees meer

Reageren niet mogelijk.