Aswoensdag

Waarom heet deze dag zo? Wat gebeurt er op deze dag? Is de dag alleen belangrijk voor katholieken of ook voor protestanten? Ds. Wim Kievit legt het uit.

De naam van deze bijzondere woensdag zegt het eigenlijk al: deze dag staat in het teken van de as. Het gaat dan om de as waarmee gelovigen in een kerkdienst een kruisje op hun voorhoofd krijgen gezet. Dit ‘askruisje’ symboliseert de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het bestaan. Tegelijk is het een teken van het uitzien naar een nieuw begin.

Rituelen

Het gebruik van as in godsdienstige rituelen is niet nieuw. Als teken van reiniging van schuld maar ook als teken van kracht tot nieuw leven, strooiden mensen vroeger as op hun hoofd. We vinden die betekenis terug in de akkerbouw, wanneer boeren de oude stoppels van het koren op de akkers verbrandden om er de grond weer vruchtbaar mee te maken; de as is namelijk bijzonder vruchtbaar. De as die op Aswoensdag wordt gebruikt, komt van de verbrande palmtakjes, die het jaar daarvoor op Palmpasen in kerk waren uitgedeeld. Het askruisje symboliseert ook de betekenis van de weg van kruis en opstanding die Jezus is gegaan.

Veertigdagentijd

Aswoensdag is de eerste woensdag na carnaval. Op deze dag begint voor christenen (katholiek én protestant) een bijzondere periode van 40 dagen, ook wel de ‘veertigdagentijd’ of ‘vastentijd’ genoemd. Het is een tijd waarin zij zich heel bewust voorbereiden op het paasfeest en stilstaan bij de levensweg van Jezus en bij alles wat zich in die laatste dagen van zijn leven heeft voorgedaan. Ze staan stil bij zijn manier van leven: waar Hij voor stond en wat Hem inspireerde.

Vasten

De veertigdagentijd is voor veel gelovigen onlosmakelijk verbonden met vasten. Vasten gekenmerkt zich door onthouding en bezinning. Je eet matig, ziet bewust af van allerlei vanzelfsprekendheden, bijvoorbeeld luxe voedsel, vlees of het gebruik van de auto. Je denkt na over de wereld waarin je leeft, je staat stil bij het tekort dat zoveel mensen op de wereld hebben. Je overdenkt je geloof. Wat het betekent dat Jezus geleefd heeft, zoals hij leefde. Dat Hij gestorven is, zoals hij gestorven is. En wat dat jou te zeggen heeft en jou te doen geeft. De ervaring leert dat vasten je in die bezinning helpt. Dat je daardoor dichter bij jezelf komt. Dichter bij je ik en dichter bij je levensbron. En daarmee vaak ook dichter bij God.

Bestemming

We weten van Jezus dat ook Hij veertig dagen en nachten heeft gevast. Het heeft Hem geholpen om zicht te krijgen op wie Hij was, wat Hij met zijn leven wilde, hoezeer Hij zich met God verbonden voelde. In deze periode werd hij zich bewust van zijn bestemming. Een leven te leven dat zich kenmerkt door liefde en compassie, door integriteit en standvastigheid, door vergeving en verzoening, met als onderliggende drive: mensen vrij te maken voor een zinvol en vreugdevol bestaan. Dat laatste gaat niet altijd vanzelf. Soms vraagt dat echt om een nieuw begin.

Viering in Soest

In Soest wordt al vele jaren lang op Aswoensdag een oecumenische Aswoensdagviering gehouden. Een of meerdere pastors leiden deze viering en de kerkgangers ontvangen een askruisje. Deze viering vindt plaats op

woensdag 17 februari 2021.

Reageren niet mogelijk.