Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Ook de Protestantse Gemeente Soest biedt de samenleving de mogelijkheid aan om op het kerkplein bij de Open Hof een kaarsje of waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan een dierbare die overleden is. Velen maken daar elk jaar weer gebruik van, het is een ontroerende beleving.

De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Johannes XIX nam deze traditie over voor de gehele kerk. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden. Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden.

Reageren niet mogelijk.