Kalender

Vragen

Aandacht voor

Pasen

Pasen is het feest van de opstanding. Christenen vieren dat Jezus de macht van de dood overwonnen heeft. Dat Hij leeft.

Lees meer…

God is liefde, hoezo?

“Om me heen zie ik vooral hebzucht en haat. Mijn wereld wordt gedomineerd door  geweld. Hoe zo, God is liefde? Waar zie ik dat dan?”

Lees meer…

Zorg om schepping, …begint bij ons!

Hoe u als persoon concreet zorg kunt dragen voor de Schepping? Zie de checklist van de Initiatiefgroep Groene Kerk.

Lees meer …

Hemelvaart

Na zijn opstanding uit de dood verscheen Jezus vele malen aan zijn leerlingen. Het waren wonderlijke ervaringen …

Lees meer…

Geloof: wat heb je er aan?

Het is voor mij een oriëntatiepunt in mijn leven. Geloof geeft me kracht, een dragende grond onder mijn bestaan.

Lees meer…

Veilige gemeente

Je moet er niet aan denken: seksueel misbruik in de kerk. De wereld staat ineens op zijn kop.

Lees meer…

Pinksterfeest

Zondag 20 mei is het Pinksterfeest. Waarom is dat een feest? Wat gebeurt er op die dag?

Lees meer …

Hoop

Hoop doet leven. Vaclav Havel, Tsjechisch schrijver, dissident en politicus: Diep in onszelf dragen wij hoop ….

Lees meer…

Eenzaamheid

Ik bezocht hem in een verzorgingshuis, hier in Soest. Het leven hoefde niet meer voor hem. Spijker en touw lagen al klaar.

Lees meer…

Allerzielen

De dag waarop de doden worden herdacht door een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een dierbare gestorvene.

Lees meer…

Dopen

Regelmatig is er tijdens een kerkdienst de mogelijkheid om je kind te laten dopen.  Ook als volwassene kun je je laten dopen.

Lees meer…

Heilige Geest

De heilige Geest is een manifestatie van God. Hij geeft je kracht, liefde en bezonnenheid om te doen waartoe Jezus je uitdaagt. 

Lees meer …

Kerstmis

Wellicht het bekendste kerkelijk feest, maar wat vieren we dan?

Lees meer…

Trouwen

Een duurzame relatie is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Predikanten weten er van. Maak gebruik van hun advies voor het trouwen.

Lees meer…

Diaconaat

Sociaal-maatschappelijke hulp vanuit de kerken aan individuen en groepen en het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Lees meer …

Aswoensdag

Een bijzonder moment in de Paascyclus. Het begin van de vastentijd.

Lees meer…

Belijdenis doen

Je geloof belijden, ja zeggen tegen God, is het begin van een avontuurlijke reis.

Lees meer …

Digitale collectezak

Je wilt graag wat geven, maar wie heeft er tegenwoordig nog contant geld op zak?

Lees meer …

Website Protestantse Gemeente Soest, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest.

Reageren niet mogelijk.