ROUW- EN TROUWDIENSTEN

College van Kerkrentmeesters

TARIEFREGELING VOOR ROUW- EN TROUWDIENSTEN

CONSIDERANS: 

Bij het ter beschikking stellen van de Emmakerk en Oude Kerk voor rouw- en trouwdiensten wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. In geval van leden wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden die bijdragen aan de financiële instandhouding van de PGS en leden die niet bijdragen. Voor bepaling van het lid zijn is het Leden Registratie Programma (LRP) leidend.

Er wordt bij rouw en trouwdiensten voor leden van de PGS in tarifering geen onderscheid gemaakt tussen werk- en zaterdagen en het tijdstip van de betreffende dienst op werkdagen. Dit betekent overigens niet dat de wens van de aanvragende partij m.b.t. dag en tijdstip te allen tijde ingewilligd kan worden.

Het huren van de Wilhelminakerk voor rouw- en trouwdiensten is een zaak tussen de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk en betreffende verzoeker voor de huur. De PGS staat hierbuiten.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE REGELING:

 1. Bij gebruik van het orgel speelt in principe één van de vaste/eigen organisten van de desbetreffende vierplek. Een gewenste eigen organist bij een rouw- of trouwdienst dient (bij voorkeur) over bevoegdheidsverklaring 1 te beschik­ken. In alle gevallen is toestemming van één van de vaste/eigen organisten van de locatie nodig.Bij een rouw- of trouwdienst wordt geen gratis liturgie (meer) aangeboden door de PGS. Uitzondering op deze regel kan door de PGS-voorganger van betreffende dienst gemaakt worden. In geval één van de vaste/eigen organisten van de desbetreffende vierplek het orgel bespeelt bij rouw- en trouwdiensten van niet-leden van de PGS, dient de desbetreffende organist(e) rechtstreeks aan de gebruikende partij een declaratie/factuur te sturen. Voor gebruik van het orgel van de Oude Kerk wordt € 100 in rekening gebracht.
 2. Bij een rouw- of trouwdienst wordt geen gratis liturgie (meer) aangeboden door de PGS. Uitzondering op deze regel kan door de PGS-voorganger van betreffende dienst gemaakt worden.
 3. Het is in toenemende mate niet meer vanzelfsprekend dat een rouwdienst van een overleden lid van de PGS voorgegaan wordt door een predikant/kerkelijk werker van de PGS. Indien er geen eigen predikant/kerkelijk werker beschikbaar is voor het leiden van de rouwdienst dan zorgt de PGS in principe voor een vervanger. Het toegestane declarabele tarief van een vervanger is € 284 (prijspeil PKN 1 juli 2022), inclusief voorbereiding. Het staat de gebruiker overigens vrij voor eigen rekening een eigen voorganger te vragen.
 4. Voor het gebruik van de overige zalen en het verzorgen van bijkomende voorzieningen zoals koffie en thee worden vastgestelde commerciële prijzen gehanteerd. Als men broodjes, soep e.d. wil serveren dient daarvoor een cateringbedrijf te worden ingeschakeld.

De verbindende ruimte tussen buitendeur en kerkzaal wordt beschouwd als deel van kerkzaal.

De PGS levert de voorganger, de “bedienaar” van het geluid en de organist of pianist. Indien kaarsen gewenst zijn dient dat met de uitvaartverzorger te worden geregeld.

TARIEVEN

Het gebruik van kerk en zalen bij rouw- en trouwdiensten is geen commerciële aangelegenheid, maar de PGS maakt wel kosten. Zowel het gebruik van de ruimten als van orgel of piano, beamer e.d. worden in rekening gebracht.

TARIEVEN VOOR PGS-LEDEN

Leden van de PGS ontvangen een korting van 50% op alle onderstaand genoemde tarieven.

TARIEVEN ROUWDIENST:

Huur kerkzaal, consistorie                                                                             € 500 (maximaal 4 uur)

Gebruik orgel of piano                                                                                    incl.

Gebruik grote orgel OK                                                                                   € 100

Gebruik cd-speler (inclusief)                                                                         door koster/beheerder[1]

Gebruik beamer (presentatie dient in juiste format aangeleverd te worden)      incl.

Uitzending kerkdienstgemist.nl (geluid of geluid met vast beeld[2])                    incl.

Gebruik wijkzaal Emmakerk                                                                          € 200 (maximaal 4 uur)

Kaarsen                                                                                                               via uitvaartondernemer

TARIEVEN TROUWDIENST:

Huur kerkzaal, consistorie                                                                             € 500 (maximaal 4 uur)

Gebruik orgel of piano                                                                                    incl.

Gebruik grote orgel OK                                                                                   € 100

Gebruik cd-speler (inclusief)                                                                         door koster/beheerder

Gebruik beamer (presentatie in juiste format dient aangeleverd te worden)     incl.

Uitzending kerkdienstgemist.nl (geluid of geluid met vast beeld)                       € 50

Gebruik wijkzaal Emmakerk                                                                          € 200 (maximaal 4 uur)

Kaarsen                                                                                                               via uitvaartondernemer

Het bruidspaar ontvangt van de PGS een (standaard) trouw-/huisbijbel en een trouwkaars.

[1] Voor inzet van koster/beheerder, buiten het maximum van 4 uur wordt € 30,– per half uur doorberekend.

[2] Opnamen met vast beeld zijn op dit moment alleen in de Emmakerk mogelijk.


Geldig m.i.v. 1 januari 2023

Informatie Pastoraat

AANVRAAG GEDACHTENISDIENST

VANUIT DE PGS

Informatie 
Regelmatig komt het voor dat gemeente- leden, maar ook minder bekende uitvaartleiders, niet goed weten hoe te handelen rondom een overlijden.
Om teleurstelling te voorkomen, willen we u de volgende informatie geven:

Wanneer gemeenteleden i.g.v. het overlijden van een naaste, een gedachtenisviering vanuit één van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest willen voorbereiden zijn de volgende richtlijnen van belang:

 1. Vraag eerst of en wanneer de voorganger van uw keuze de gedachtenisdienst kan en wil leiden en maak daarmee dan een eerste afspraak. Voor contactgegevens zie de website van de Protestantse Gemeente Soest.
 2. Maak DAARNA in samenwerking met de uitvaartleider de verdere afspraken met de koster/beheerder van de kerk van uw keuze, over de dag, tijd en plaats van de gedachtenisdienst – zie voor de contactgegevens eveneens de website van de PGS.
 3. Bespreek met deze betrokkenen ook de beschikbaarheid van een organist en/of andere nodige faciliteiten.
 4. Bespreek vervolgens met de voorganger en uitvaartleider de verdere gang van zaken, waaronder de afkondiging van het overlijden in de eredienst.
 5. Op de website van de PGS wordt tevens aangegeven wat de kosten zijn, die verband houden met de gedachtenisdienst. Met deze kosten kan rekening worden gehouden in de eindafrekening van de uitvaartonderneming. Houd er verder rekening mee dat de kosten afhankelijk zijn van het al dan niet lid zijn van de PGS en van uw overige wensen, zoals bijv. organist, koffie en buffet, etc.
 6. Geef het bericht van overlijden ook door aan het Kerkelijk Bureau.
  A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
  E| kerkelijkbureau@pgsoest.nl
  Meer contactgegevens kunt u vinden op de website van de PGS.

Reageren niet mogelijk.