ROUW- EN TROUWDIENSTEN

College van Kerkrentmeesters

TARIEFREGELING VOOR ROUW- EN TROUWDIENSTEN

CONSIDERANS: 

Leden en niet-leden

Bij het ter beschikking stellen van de op dit moment beschikbare vierplekken voor rouw- en trouwdiensten wordt een onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. In geval van leden wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden die bijdragen aan de financiële instandhouding van de PGS en leden die niet bijdragen.

Gelijkgesteld aan leden zijn leden of personen lid van de huishouding van een betreffende Pastorale Eenheid.

Voor bepaling van het lid zijn is het LRP leading.

De ‘Johanneskerk’ wordt niet beschouwd als één van de andere kernen.

Het huren van de Wilhelminakerk voor rouw- en trouwdiensten is per 01-01-2021 is een zaak tussen de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk en betreffende verzoeker voor de huur; de PGS staat hierbuiten.

Er wordt bij rouw en trouwdiensten voor leden van de PGS in tarifering geen onderscheid (meer) gemaakt tussen werk- en zaterdagen en het tijdstip van de betreffende dienst op werkdagen. Dit betekent overigens niet dat de wens van de aanvragende partij m.b.t. dag en tijdstip te allen tijde ingewilligd kan worden. 

UITGANGSPUNTEN VOOR DE REGELING:

 1. Bij gebruik van het orgel speelt in principe één van de vaste/eigen organisten van de desbetreffende vierplek. Bij een eventueel gewenste eigen organist bij een rouw- of trouwdienst is de toestemming van één van de eigen (vaste) organisten van de betreffende locatie vereist. De facturering (“kosten organist”) in geval het één van de vaste/eigen organisten van de desbetreffende vierplek het orgel bespeelt bij rouw- en trouwdiensten van niet-leden van de PGS, geschiedt door de desbetreffende organist(e) rechtstreeks aan de gebruikende partij.
 2. Bij een rouw- of trouwdienst wordt geen gratis liturgie (meer) aangeboden door de PGS. Uitzondering op deze regel kan door de PGS-voorganger van betreffende dienst gemaakt worden.
 3. Het is in toenemende mate niet meer vanzelfsprekend dat een rouwdienst van een overleden lid van de PGS voorgegaan wordt door een predikant/kerkelijk werker van de PGS. Indien er geen eigen predikant/kerkelijk werker beschikbaar is voor het leiden van de rouwdienst dan zorgt de PGS in principe voor een vervanger. Het toegestane declarabele uurtarief is € 85 (prijspeil december 2020). Maximaal 4 uur is declarabel. Het staat de gebruiker overigens vrij voor eigen rekening een eigen voorganger te vragen.
 4. Volgens de kerkorde is de trouwdienst van een andere orde dan een rouwdienst.
 5. Voor het gebruik van de overige zalen en het verzorgen van bijkomende voorzieningen zoals broodjes, koffie en thee worden de vastgestelde commerciële prijzen gehanteerd.

De te onderscheiden overige zaalruimten hebben elk hun specifieke gebruikseigenschap, die bepalend zijn voor de gehanteerde tariefstelling.

Rouwdienst voor leden

Voor een gedachtenisdienst (rouwdienst) voor een overleden lid van de PGS wordt geen vergoeding gevraagd voor de voorganger, de “bedienaar” van het geluid (koster?) en de organist of pianist. Indien kaarsen gewenst zijn, kan de PGS hiervoor zorgen en deze worden apart in rekening gebracht.

Trouwdienst voor leden

Van leden van de PGS wordt bij een trouwdienst een vrijwillige bijdrage gevraagd. Er wordt geen huur gevraagd voor gebruik van kerkzaal (inclusief koster/geluid), consistorie, orgel of piano. De PGS levert de voorganger, de “bedienaar” van het geluid (koster?) en de organist of pianist. Het bruidspaar ontvangt van de PGS een (standaard) trouw-/huisbijbel en een trouwkaars.

Niet-leden van de PGS

De verhuur van kerk en zalen bij rouw- en trouwdiensten aan niet-leden van de PGS is een commerciële aangelegenheid, waarvoor de PGS kosten in rekening brengt. Zowel gebruik van de ruimten als gebruik van orgel of piano, beamer e.d. worden in rekening gebracht.

TARIEVEN:

Rouwdienst leden:

– Huur kerkzaal, consistorie (maximaal 4 uur), vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten
– Kosten predikant, zie punt 3.
– Gebruik orgel of piano incl.
– Gebruik grote orgel OK incl.
– Gebruik CD-speler (inclusief) door koster/beheerder *
– Gebruik beamer EK (presentatie dient in juiste format aangeleverd te worden) € 100
– Uitzending via kerkdienstgemist.nl (geluid of geluid met vast beeld) incl.
– Opname dienst op CD nvt; de registratie van de dienst is voor eigen download beschikbaar op Kerkdienst gemist incl.
– Kaarsen   prijzen: zie lijst

Trouwdienst leden:

– Huur kerkzaal, consistorie (maximaal 4 uur) vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten
– Gebruik orgel of piano incl.
– Gebruik grote orgel OK incl.
– Gebruik CD-speler (inclusief) door koster/beheerder*
– Gebruik beamer EK (presentatie in juiste format dient aangeleverd te worden) € 100
– Uitzending via kerkdienstgemist.nl (geluid of geluid met vast beeld) incl.
– Opname dienst op CD nvt; de registratie van de dienst is voor eigen download beschikbaar op Kerkdienst gemist incl.

Rouw- en trouwdienst niet-leden:

– Huur kerkzaal, consistorie (per dagdeel met een maximum van 4 uur) € 500
– Kosten organist  € 135
– Gebruik orgel of piano €   50
– Gebruik grote orgel OK  € 100
– Gebruik CD-speler (inclusief) door koster/beheerder*
– Gebruik beamer EK (presentatie dient in juiste format aangeleverd te worden) € 100
– Uitzending via kerkdienstgemist.nl (geluid of geluid met vast beeld)
– Indien gewenst en mogelijk en dan achter een code €   50
– Opname dienst op CD nvt; de registratie van de dienst is voor eigen download beschikbaar op Kerkdienst gemist (zie op. uitzending kerkdienstgemist.nl) incl.
– Kaarsen  prijzen: zie lijst


* Voor inzet van koster/beheerder, buiten het maximum van 4 uur wordt € 30,– per half uur doorberekend.   

Informatie Pastoraat

AANVRAAG GEDACHTENISDIENST

VANUIT DE PGS

Informatie 
Regelmatig komt het voor dat gemeente- leden, maar ook minder bekende uitvaartleiders, niet goed weten hoe te handelen rondom een overlijden.
Om teleurstelling te voorkomen, willen we u de volgende informatie geven:

Wanneer gemeenteleden i.g.v. het overlijden van een naaste, een gedachtenisviering vanuit één van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest willen voorbereiden zijn de volgende richtlijnen van belang:

 1. Vraag eerst of en wanneer de voorganger van uw keuze de gedachtenisdienst kan en wil leiden en maak daarmee dan een eerste afspraak. Voor contactgegevens zie de website van de Protestantse Gemeente Soest.
 2. Maak DAARNA in samenwerking met de uitvaartleider de verdere afspraken met de koster/beheerder van de kerk van uw keuze, over de dag, tijd en plaats van de gedachtenisdienst – zie voor de contactgegevens eveneens de website van de PGS.
 3. Bespreek met deze betrokkenen ook de beschikbaarheid van een organist en/of andere nodige faciliteiten.
 4. Bespreek vervolgens met de voorganger en uitvaartleider de verdere gang van zaken, waaronder de afkondiging van het overlijden in de eredienst.
 5. Op de website van de PGS wordt tevens aangegeven wat de kosten zijn, die verband houden met de gedachtenisdienst. Met deze kosten kan rekening worden gehouden in de eindafrekening van de uitvaartonderneming. Houd er verder rekening mee dat de kosten afhankelijk zijn van het al dan niet lid zijn van de PGS en van uw overige wensen, zoals bijv. organist, koffie en buffet, etc.
 6. Geef het bericht van overlijden ook door aan het Kerkelijk Bureau.
  A| Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
  E| kerkelijkbureau@pgsoest.nl
  Meer contactgegevens kunt u vinden op de website van de PGS.

Versie d.d. 4 december, 2019                                     Geldig m.i.v. 1 januari 2020

Reageren niet mogelijk.