Stan Uyland

05 Stan Uyland (‘63)

Initiatiefnemer van vele lokale maatschappelijke projecten

Stan Uyland is initiatiefnemer van allerlei maatschappelijke initiatieven, zoals Fonds voor Soest(erberg) en het GIDSnetwerk, dat als doel heeft om lokale problemen te signaleren en samen met alle partijen op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld om jeugdwerkloosheid, drugs- en alcoholgebruik onder jongeren en eenzaamheid. Hij was bestuurslid van verschillende ondernemersverenigingen en tot voor kort voorzitter van de Rotary Club Soest.

Hij zette ReconnAct op, een maatjesproject om mensen zonder werk en zzp’ers zonder opdrachten aan werk en aan opdrachten te helpen. Ze worden aan elkaar gekoppeld als buddy’s in Soest en plaatsen rondom Soest. Een ander initiatief is digitaal platform de Maatjesbank. Mensen met een hulpvraag worden gekoppeld aan een maatje. Uyland is een man met veel plannen, ambities en een hart voor de Soester samenleving. “Het geluk zit in de goede relatie met je medemens. Ik word gelukkig als ik een ander kan helpen.” Dat zit deels in zijn karakter, maar hij heeft dit ook vanuit zijn geloof meegekregen. “Het gaat erom dat we elkaar verder helpen in het leven en in allerlei opzichten versterken en verrijken.” De mensen van ‘de wereld van het genoeg’ in contact brengen met de mensen van ‘de wereld van het tekort’, dat is zijn wens.

Terug naar bruggenbouwers

Klik hier om te stemmen op uw favoriete bruggenbouwer(s)

Reageren niet mogelijk.