Reactie PGS op coronavirus

7  juni

Wanneer mogen we weer in de kerk bij elkaar komen?

Nu de landelijke maatregelen versoepeld worden, denken we als kerk er hard over na hoe we in het kerkgebouw weer kerkgangers kunnen toelaten. De afgelopen maanden hebben mensen massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online de PGS viering thuis mee te beleven. Het heeft zijn voor- en nadelen. In pyjama en met koffie de kerkdienst kunnen volgen heeft wel wat. Toch wordt de beleving ook getemperd door de soms beperkte beeld- en geluidskwaliteit. En bovenal missen we elkaar.

De Protestantse Gemeente Soest gaat investeren in het verbeteren van de beeld- en geluidskwaliteit. Kerk-TV zal flexibeler en vanuit meer kerkgebouwen gebruikt kunnen gaan worden. Een deel van de kerkgangers is daar zeker mee gediend. Tevens gaan de kerkdeuren binnenkort weer open. Natuurlijk luisteren we naar het dringend advies om niet massaal te zingen en geen koffie na de dienst te serveren. En het anderhalve meter devies blijft zeker nog een tijd van kracht. Anders vieren wordt de nieuwe standaard! We gaan het beleven. 

Lees meer over het protocol voor PKN kerkdiensten


Niet Alleen

Gezamenlijke hulpactie van Diaconie, Pastoraat, gemeenteleden en jongeren uit de middengeneratie

Corona houdt ons deze dagen aan huis. Hierdoor zijn we beperkt in het elkaar ontmoeten: geen kerkdiensten, geen bijeenkomsten en zelfs nauwelijks individuele contacten. En mogelijk komt u of kom jij daardoor in de knel. U kunt zich mogelijk tot nu toe nog redden maar het wordt, nu het langer duurt, wel zwaar.

Weet dat er een groep mensen klaar staat om u te helpen. Het kunnen uw/jouw dagelijkse boodschappen zijn of u/jij spreekt nauwelijks nog iemand. Waar vind ik kerkdiensten op tv/ radio of internet. Zelf koken is lastig. Zo zijn er meer voorbeelden.

Wij ervaren dat er veel mensen hulp bieden maar het wordt u juist nu te veel u kunt een steuntje in de rug gebruiken. Wij gaan zorgvuldig met uw hulpvraag om. Schroom niet bel of mail een van ons.

Wij roepen op tot sociaal contact via telefoon of app, schroom niet, geef aan als u/je dit op prijs stelt. Trek aan de bel, dan gaan we ermee aan de slag en kijken we wat kunnen betekenen. Ook als u/je ergens mee zit wat niet genoemd is.

Overigens helpen we ook mensen van buiten onze kerkelijke gemeente. U hoeft dus geen lid te zijn van onze kerkgemeenschap. Stuur gewoon een berichtje naar: nietalleen@pgsoest.nl


Contact met pastores

ondanks beperkingen wel mogelijk

In verband met het coronavirus zullen de pastores geen pastorale bezoeken afleggen aan huis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of woonzorgcentra. De reeds geplande afspraken zijn of worden afgezegd; daarvoor in de plaats wordt een telefonisch gesprek aangeboden, of een nieuwe afspraak wanneer dat weer kan. Alle pastores zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

NRC 170320/AS/Bron:ANP, China CDC

Contactadressen PGS

Coronavirus kaart van Nederland

U bent hier:

Home > Reactie PGS op coronavirus

 

Kerk TV

De komende zondagen worden vanuit de Emmakerk vieringen-zonder-kerkgangers uitgezonden. Op het gebruikelijke tijdstip van 10.00 uur verzorgen een predikant en musici samen een dienst van Woord, gebed en muziek die rechtstreeks te volgen is via Kerk TV


Voor de kinderen

Wellicht heb je iets aan deze tips om mee aan de slag te gaan:

  • Time to GO is een actief programma voor het hele gezin (vanaf groep 3 ongeveer) om de Bijbelse boodschap praktisch te maken in het dagelijks leven. Lees meer
  • Erik Posthouwer (kerkelijk werker én voorheen schoolmeester) plaatst elke doordeweekse dag een filmpje met een Bijbelverhaal op de website dagopening.nl. Elke zaterdag is er een wedstrijd of spel waar je aan mee kunt doen.
  • Thuis lekker actief (offline!) aan de slag? Bekijk programma voor kliederkerk thuis rondom een thema.

Barbara Broeren, jeugdwerker


Oproep

Klokken van hoop en troost

De Protestantse Gemeente Soest gaf gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om op de woensdagen t/m 28 april van 19.00-19.15 uur de klokken te luiden. We luidden de klokken van De Oude Kerk en De Open Hof. Dit om een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden in deze onzekere tijd. Meer over het waarom van dit klokken luiden lees je op www.klokkenvanhoop.nl

Zoek beschutting bij de Allerhoogste

Ik zal bevrijden wie mijn liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, …. Ik zal je redding zijn. 

Psalm 91: 14 – 16

 


 

Reageren niet mogelijk.