Reactie PGS op coronavirus

2 maart

Diensten met kerkgangers en zang weer mogelijk! 

De Protestantse Gemeente Soest volgt de adviezen van de landelijke Protestantsekerk. Vorige week zijn de richtlijnen i.v.m. corona versoepeld. Dit betekent dat vanaf zondag 7 maart weer 30 kerkgangers aan-wezig kunnen zijn tijdens de vieringen in de Emmakerk en de Oude Kerk. Vooraf reserveren is nodig. U kunt zich aanmelden via het programma Kerktijd.nl. En verder gelden alle voorzorgsmaatregelen waar we al een jaar mee vertrouwd zijn: afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje dragen bij verplaatsin-gen (als u eenmaal zit mag het natuurlijk af). Een belangrijke versoepeling is ook dat er weer gezongen mag worden, door maximaal vier zangers op ruime afstand van elkaar en van de andere kerkgangers. Het advies is ook dat wie een kwetsbare gezondheid heeft of qua leeftijd tot een risicogroep behoort (70+) de vieringen online volgt. Let wel, dit is een advies. U beslist zelf of u aan een kerkdienst wilt deelnemen. 

Naar de kerk met kerktijd.nl 

Wilt u een dienst bijwonen?

Meld u dan aan bij het computerprogramma Kerktijd.nl. Hebt u dat al gedaan? Dan hoeft u nu niets te doen. Hebt u dat nog niet gedaan? Lees dan de instructie hieronder. 

Om uitgenodigd te worden moet u zich eerst aanmelden. Dat kan op twee manieren: 

– Leest u dit bericht op computer, tablet of mobiel: klik dan op onderstaande link: https://app.kerktijd.nl/member/register/4eba4310-6b90-45c3-89fd-7a7f93568ba3 

– Hebt u geen toegang tot internet: bel dan met de beheerder,  Wilma Nauta, telefoon 06 2059 1578, bij geen gehoor 035-6016689. 

Bij het aanmelden moet u aangeven of u graag de vieringen wilt bezoe-ken in de Emmakerk of de Oude Kerk, of beide, en met hoeveel perso-nen uit uw huishouden u gewoonlijk wilt komen. U moet daarbij een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Als u de aanmelding met de compu-ter hebt verstuurd krijgt u direct een mail terug. U moet hierin klikken op Verifieer e-mailadres. Dit is om misbruik te voorkomen. Als het goed is krijgt u nu uw gegevens te zien, maar daar hoeft u niets mee te doen. U bent klaar: u staat nu op de lijst met uit te nodigen kerkgangers. 

Het programma kiest voor elke viering 30 personen uit de lijst met ge-meenteleden die zich hebben opgegeven, en nodigt de gekozenen uit via de mail (of telefoon). U moet dan opgeven of u van de uitnodiging gebruik maakt, en met hoeveel personen u wilt komen. Als u antwoordt dat u niet wilt komen, of wanneer u na 48 uur nog niet hebt geantwoord, wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd. 

Als u zich hebt opgegeven voor beide vierplekken, dan betekent dat niet dat u vaker uitgenodigd wordt: Iedereen mag even vaak naar de kerk. Degenen die het langst niet in de kerk zijn geweest worden steeds als eerste uitgenodigd. 

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met Rens Bijma, rjbijma@xs4all.nl of 035-6016689. 

Extra informatie over Kerktijd.nl

U kunt op elk moment met het door u opgegeven emailadres en wachtwoord inloggen op Kerktijd.nl. (Weet u het wachtwoord niet meer, neem dan contact op met Rens Bijma, rjbijma@xs4all.nl of 035-6016689.) Als u emailadres en wachtwoord juist hebt ingevuld krijgt u uw gegevens te zien. U kunt de volgende gege-vens veranderen: 

– uw naam / het aantal deelnemers / welke vieringen u wilt bezoeken (Emmakerk en/of Oude kerk) 

Verder kunt u uw aanmelding tijdelijk op inactief zetten. Als u de begindatum en de einddatum invult zult u in de opgegeven periode niet worden uitgenodigd. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u op vakantie gaat. 

5  januari

Hoop ondanks dreiging van corona

Radio Gooi- en Eemland sprak met ds. Corine Havelaar naar  aanleiding van een interview in de krant. Haar woord voor 2021 is ‘Hoop’. Ondanks corona, ondanks kerksluitingen heeft zij hoop. Luister mee.


Contact met pastores

ondanks beperkingen wel mogelijk

In verband met het coronavirus zullen de pastores geen pastorale bezoeken afleggen aan huis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of woonzorgcentra. De reeds geplande afspraken zijn of worden afgezegd; daarvoor in de plaats wordt een telefonisch gesprek aangeboden, of een nieuwe afspraak wanneer dat weer kan. Alle pastores zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

NRC 170320/AS/Bron:ANP, China CDC

Contactadressen PGS

Coronavirus kaart van Nederland

U bent hier:

Home > Reactie PGS op coronavirus

 

Kerk TV

De komende tijd wordt op het gebruikelijke tijdstip van 10.00 uur een kerkdienst verzorgd door de Protestantse gemeente, die rechtstreeks te volgen is via Kerk TV of kerkdienstgemist.nl.


Voor de kinderen

Wellicht heb je iets aan deze tips om mee aan de slag te gaan:

  • Time to GO is een actief programma voor het hele gezin (vanaf groep 3 ongeveer) om de Bijbelse boodschap praktisch te maken in het dagelijks leven. Lees meer
  • Erik Posthouwer (kerkelijk werker én voorheen schoolmeester) plaatst elke doordeweekse dag een filmpje met een Bijbelverhaal op de website dagopening.nl. Elke zaterdag is er een wedstrijd of spel waar je aan mee kunt doen.
  • Thuis lekker actief (offline!) aan de slag? Bekijk programma voor kliederkerk thuis rondom een thema.

Oproep

Klokken van hoop en troost

De Protestantse Gemeente Soest gaf gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om op de woensdagen t/m 28 april van 19.00-19.15 uur de klokken te luiden. We luidden de klokken van De Oude Kerk en De Open Hof. Dit om een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden in deze onzekere tijd. Meer over het waarom van dit klokken luiden lees je op www.klokkenvanhoop.nl

Zoek beschutting bij de Allerhoogste

Ik zal bevrijden wie mijn liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, …. Ik zal je redding zijn. 

Psalm 91: 14 – 16

 


 

Reageren niet mogelijk.