Taakgroep Communicatie & Publiciteit

De Taakgroep ontwikkelt en beheert de communicatiekanalen. Met het maandblad ADEM en de digitale weekbrief DICHTBIJ wordt de onderlinge verbondenheid in de gemeente bevorderd. Als brug naar de samenleving is  GELOVENINSOEST.NL als website gebouwd en wordt de glossy VUUR viermaal per jaar verspreid. Ook PR en huisstijl vallen onder deze Taakgroep.

De Taakgroep houdt zich bezig met alle communicatiemiddelen van de PGS:

Adem voorziet in de interne communicatie. Ieder maand bezinning en informatie over alle zaken van de PGS. Adem functioneert onder een zelfstandige redactie, gevormd door ds. Kees Bregman en mw. Mariëlle Nienhuis. We zijn nog op zoek naar mensen die samen een redactieteam kunnen vormen. Bij wijze van proef krijgen alle gemeenteleden Adem in de bus. We doen dat uit principe, maar hopen dat te bekostigen uit vrijwillige bijdragen.

Dichtbij brengt wekelijks het actuele nieuws aan mensen die hun e-mailadres hebben opgegeven bij het Kerkelijk Bureau.  We hebben de kernen gevraagd een persoonlijke oplossing te zoeken voor mensen die geen internet hebben.

Vuur is het blad van de PGS voor Soesters op de rand van of buiten de kerk. Het liefst zouden we het Soestbreed verspreiden. Dat gebeurt nu alleen met het Kerstnummer. De andere nummers verspreiden we onder gemeenteleden met de vraag om het dóór te geven, bijvoorbeeld aan kinderen, collega’s, buren en vrienden. Ook Vuur functioneert onder een zelfstandige redactie, gevormd door leden en niet-leden van de PGS. Vuur is ook een waagstuk, waarbij we als Taakgroep steeds weer de vraag stellen: halen wij ons doel? Het doel is een brug te slaan tussen kerk en samenleving, een inkijkje te geven in passie, inspiratie en geloof van Soesters. We hopen mensen binnen en buiten de kerk daarmee te inspireren. De positieve feedback van met name mensen uit de doelgroep geeft ons moed. Andere Soester kerken tonen ook belangstelling.

Geloveninsoest.nl is het gezicht van de PGS op internet. De Taakgroep werkt nu aan één gezamenlijke website. De inhoud van de websites van de voormalige wijken wordt samengevoegd en aangepast in ‘geloveninsoest.nl’. Met de huidige websitebeheerders is gekeken naar functionaliteit en uitstraling, gekoppeld aan de Missie van de PGS. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de (ver)bouw van de centrale website. De verwachting is dat aan het eind van het jaar de voormalige wijkwebsites opgeheven kunnen worden. We onderzoeken ook de mogelijkheden van een zogenaamd Intra-net, een eigen intern netwerk voor bijvoorbeeld vergaderstukken.

De App CHRCH geeft goede mogelijkheden om snel inzicht te krijgen in activiteiten en laatste nieuws van de PGS. Daarnaast kent de app o.a. de rooster/taak/ledenlijst functies voor de erediensten van de PGS. Deze geven een snel toegankelijk en eenduidig overzicht van alle medewerkenden aan die eredienst en daarnaast mogelijkheden tot direct tel. of mail contact met leden van de PGS.
Deze laatste functies bevinden zich, vanwege privacy aspecten, achter een log-in en zijn alleen toegankelijk voor leden van de PGS. Daarom moet u zich eerst registreren. De App Chrch(zie logo), is te downloaden vanuit App Store en Play Store.

Privacy wordt door de taakgroep samen met het College van Kerkrentmeesters opgepakt. Vanaf mei 2018 geldt het volgende:

Privacybeleid Protestantse Gemeente Soest

U bent hier:

Home > Organisatie > Taakgroep Communicatie & Publiciteit

Van links naar rechts op de foto:

Judith Roeleveld*; Ad van Heel; Pieter de Jong; Leen Lievaart; ds. Peter van den Berg*, Petra Koster (voorzitter a.i.)

Niet op de foto:

Jaap Hoogendoorn (secretaris), Jaap Gaasenbeek (App Church), ds. Kees Bregman (hoofdredacteur Adem), Heleen Hamberg (hoofdredacteur Vuur m.i.v. 1 januari 2019).
* Zij hebben de Taakgroep verlaten.

Contactpersoon

Magazine Vuur

Laat ons weten wat jij ervan vindt

Graag willen we weten wat jij van Vuur vindt. Het invullen neemt naar schatting 5-15 minuten tijd in beslag.

De uitkomsten van het onderzoek geven ons als PGS een goed beeld over hoe Vuur ontvangen wordt en of het zijn doel bereikt. Ook gebruiken we de uitkomsten om Vuur verder te optimaliseren en te verbeteren zodat het magazine nog beter aansluit bij jou als lezer.

Bekijk het vragenformulier

Bruggenbouwer van Soest 

De redactie van magazine Vuur heeft acht bevlogen Soesters genomineerd voor de titel ‘Bruggenbouwer van Soest 2018’. Afgelopen jaar portretteerden we deze acht verbinders: mensen die bewust of onbewust bruggen slaan tussen verschillende mensen of groepen mensen. Hieronder zijn de portretten te lezen.

Nu de vraag aan jou: Wie verdient volgens jou de titel ‘Bruggenbouwer van Soest 2018’?

Genomineerde bruggenbouwers

Reageren niet mogelijk.