Taakgroep Kerk naar buiten

Een aantal lijnen zijn de taakgroep inmiddels helder geworden.

1 Kerkelijke presentie in West zoals we die kennen via Zin in Soest. Wanneer de vierplek van De Open Hof er straks niet meer zal zijn is het van belang om in deze buurt aanwezig te blijven. Zin in Soest werkt ook nu als een laagdrempelig project en dit vormt een goede basis om het verder uit te bouwen. Zin in Soest kan als plek dienen waar ruimte is voor aandacht en zorg voor elkaar, met een diaconale en maatschappelijke betekenis, mogelijk samen met andere partners. Daarnaast is er ook ruimte voor zingevingsvragen en de mogelijke betekenis van het christelijk geloof daarin.

2. Kerk en cultuur richt zich vooral op activiteiten rondom De Oude Kerk. Te denken valt aan ‘De Preek van de Leek’, waarbij bekende Soesternaren de preekstoel beklimmen en uitleggen wat het Verhaal hen te zeggen heeft. Binnen de culturele lijnen passen ook lezingen over actuele maatschappelijke thema’s, enz. Daarnaast sluit kerk en cultuur ook aan bij de muzikale praktijk die er is in De Oude Kerk.

3. Experimenten, waarin vernieuwende en verfrissende ideeën alle ruimte kunnen krijgen. Hierin wordt iedereen gestimuleerd om activiteiten te ondernemen die passen bij verschillende doelgroepen. Naast de vernieuwende activiteiten gaan de bestaande activiteiten die er zijn binnen de verschillende kernen natuurlijk gewoon door! En ook is er aandacht voor de afspraak die er ligt dat er in Zuid een ontmoetingsplek zal zijn voor oudere gemeenteleden.

4. Een diaconaal inloophuis is ook Kerk naar buiten. Op verzoek van de diaconie was er onlangs een afstemmend gesprek. Het is belangrijk om als gezamenlijke kerken open te staan voor – en aandacht te schenken aan – hen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. Het gesprek hierover zal verder een vervolg krijgen binnen de Diaconie en binnen de Kerkenraad.

U bent hier:

Home > Organisatie > Taakgroep Kerk naar buiten


Blog en Podcast

Op de vernieuwde website van ‘Zin in Soest’ treft u Blogs, Podcasts, Tips en Zin in Kunst aan. U kunt  deze week o.a. een podcast beluisteren over ‘Ik ga vissen’, bij de lezing van a.s. zondag: Johannes 21:1-14. Ook op deze podcast kunt u luisteren naar bijzonde- re liturgische muziek passend bij de lezing. Daarnaast kunt u ook Blogs lezen over ‘Viva la Vida’ van de band Coldplay en over Leonard Cohen: ‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in’. Bijzondere songs in deze Corona-tijd. Regelmatig worden nieuwe actuele Blogs en Podcasts geplaatst. Dus … zeker even luisteren op: Zin in Soest

Reageren niet mogelijk.