Het kernteam van De Oude Kerk handelt de dagelijkse gang van zaken af, zonder daar zelf beleid over te maken. Het beleid wordt vastgesteld door de éne Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest.


Samenstelling Kernteam

Het Kernteam van De Oude Kerk is als volgt samengesteld:

Kosters

De kosters Kostersdiensten worden in De Oude Kerk vervuld door vrijwilligers; meestal in tweetallen. Vóór en tijdens de vieringen zorgen zij ervoor dat het kerkgebouw in orde is en dat alles goed verloopt. Het dienstrooster voor de kosters wordt gemaakt door E Marian van Soest , tel. 035-602 14 32.

Schoonmaakdienst

Al enkele jaren houdt een vast ploegje vrijwilligers het kerkgebouw en het terrein rond de kerk schoon. Elke vrijdagmorgen zijn zij aan het werk.

Bloemen in de kerk

Elke zondag zijn er bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan deze bloemen als groet, als blijk van verbondenheid of als felicitatie naar een gemeentelid.

Ook u kunt aan deze groet meewerken. In de hal onder de toren hangt een groot bloemenbord, dat ieder jaar op de eerste advent wordt vernieuwd. Hierop kunt u intekenen om het zondagse boeket te betalen. Schrijf uw naam en telefoonnummer duidelijk bij één van de zondagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Betty Blankenstein, tel. 035-603 59 30, E Betty Blankenstein

Giften kunt u kwijt op de rekening 10.67.81.871 PGS/Wijkkas Oude kerk inz. bloemenfonds Oude Kerk

De Hof van Lof

Aan de zuidkant van ons kerkgebouw is een kerktuin gecreëerd waarvan het ontwerp is geïnspireerd op Bijbelse planten, heesters en bomen. De in de tuin voorkomende waterzuil is een teken van het eeuwig leven. Ook voor kinderen is er een stuk tuin ingeruimd. Een tuingroep, bestaande uit vrijwilligers, werkt meestal op de vrijdagmorgen tussen 9 en 11 uur voor het nodige onderhoud.


Avondmuziek

3 tot 4 x per jaar wordt er een Avondmuziek georganiseerd in de Oude Kerk. Avondmuziek is geen kerkdienst, maar ook geen concert. Door de bijzondere akoestiek van het historische kerkgebouw leent de klankruimte van de kerk zich uitstekend voor een gevoelige muzikale beleving. “Avondmuzieken” zijn vieringen van een klein uur waarin klassieke muziek en poëzie centraal staan. Onze kerkmusicus Gonny van der Maten heeft hierbij de muzikale leiding.

Reageren niet mogelijk.