Het kernteam van De Open Hof handelt de dagelijkse gang van zaken af, zonder daar zelf beleid over te maken. Het beleid wordt vastgesteld door de éne Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest.

Samenstelling Kernteam

Het kernteam van De Open Hof bestaat uit:

Liturgisch en symbolisch bloemschikken

Een wekelijks boeket wordt bij toerbeurt verzorgd en na de viering, als groet en in verbondenheid, gebracht naar een gemeentelid.

Bloemen zijn geschikt om een diepere zin en beleving van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking te brengen. Ook kunnen religieuze thema’s aanschouwelijk gemaakt worden.

Bij Liturgisch bloemschikken is er een relatie met de liturgie, met het thema van de viering en de uitleg en verkondiging.

Bij Symbolisch bloemschikken wordt het thema van de viering symbolisch weergegeven.
De werkgroep liturgisch  en symbolisch bloemschikken bestaat uit vijf gemeenteleden en werkt samen met de predikant voor de juiste afstemming van thema en  boodschap van de viering, in relatie tot het te maken bloemstuk.
Een symbolisch bloemstuk wordt gemaakt bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Advent, Kerst, de Veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren, Voor alle Zielen, en speciale jubilea.

Bij de Gedachtenishoek

Op de Gedachtenistafel ligt het Gedachtenisboek, waarin de namen staan van de gemeenteleden die overleden zijn. De tafel waarop het boek ligt, heeft een druppelvorm en lijkt daardoor op een komma, wat ons geloof tot uitdrukking brengt, dat de dood geen definitieve punt achter ons leven zet, niet het laatste woord heeft, omdat wij geloven in een God die het Leven zelf is.

Op de kleine tafel liggen regelmatig tekstkaartjes met een gebed of gedicht, om mee naar huis te nemen. Deze tafel heeft de vorm van een nier, wat verwijst naar de innige band tussen God en mensen, zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht in de Psalmen en bij Profeten. Het geheel wordt als het ware omarmd door een mantel die beschutting, troost en veiligheid biedt.

Kunst in de kerk

De kunstcommissie streeft ernaar om iedere twee maanden een nieuwe expositie in te richten in de lage zaal  en de kerkzaal met werk van een beeldend kunstenaar uit de gemeente zelf, uit Soest of daarbuiten. Soms zullen de exposities gerelateerd zijn aan activiteiten binnen de gemeente. Het werk wordt getoetst aan vastgelegde criteria.  Heb je interesse om te exposeren, dan kun je een mail sturen naar  kunst@deopenhofsoest.nl. De expositie is te bezichtigen op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur (ingang De Binnenhof), op zondag na de viering, elke 3zaterdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur ( ingang De Binnenhof)

Reageren niet mogelijk.