Johanneskerk – algemeen

Johanneskerk

De Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard is gelieerd met de Protestantse Gemeente Soest. De wijkgemeente heeft een bestuurlijke en financiële eigen verantwoordelijkheid.

‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen’ – Psalm 84

Vanaf de snelweg kijk ik graag naar de skyline van dorpen. Een rij van bomen, verscholen boerderijen, op de achtergrond een enkel flatgebouw. Het kan zich scherp aftekenen tegen de avondlucht. De ondergaande zon zorgt voor een kleurenrijkdom, die altijd weer anders is. In het perspectief zijn kerktorens vaak zichtbaar als herkenningspunt. Al eeuwenlang zijn ze er als onderdeel van het landschap. Een plaats waar hemel en aarde elkaar raken, waar het Evangelie wordt verkondigd, waar mensen samenkomen om te vieren. Om de skyline van Soest te zien vanaf de A1 moet je wel even opzij kijken, maar het uitzicht mag er zijn!

Eigenlijk heeft ieder kerkgebouw wel iets eigens, ook als de kerktoren niet van grote afstand zichtbaar is. In de Johanneskerk is dat wat mij betreft het grote raam naast de preekstoel. De bomen naast de kerk aan de Willaertstraat zijn van binnenuit zichtbaar. Door het raam zie je de zon schijnen of de regen die uit de lucht valt. Geregeld merk je de wind op, die speelt met de bomen. Tijdens een kerkdienst kun je als kerkganger soms even afdwalen en buiten kijken. Het kunnen het waardevolle momenten zijn in Gods huis.

De dichter van de Psalm brengt verlangen naar het heiligdom onder woorden. Het is goed om daar te zijn. Vanwege de levende God, die tot mensen spreekt en gebeden hoort. Een plaats om steeds opnieuw Zijn kracht te ontvangen. Een plaats om steeds opnieuw te ervaren dat Hij genade geeft. ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten’.

Ds. G.H. Kruijmer, Johanneskerk Soest

Kerkgebouw

Johanneskerk
Willaertstraat 51
3766 CP Soest

diensten: 10 en 17 uur

tel. 035-6023829

Contactadres

Kerkenraad
t.a.v. Scriba, dhr. J. Christiaanse
Postbus 449
3760 AK SOEST
mail scriba
tel. 035-6018689

Predikant

Ds. G.H. Kruijmer
Hoge Vuurseweg 2
3749 AB Lage Vuursche
gb.kruijmer@solcon.nl

Bankrekening

Hervormde Wijkgemeente vba
Rabobank: NL19RABO0315989726

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Reageren niet mogelijk.