Johanneskerk – algemeen

Johanneskerk

De Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard is gelieerd aan de Protestantse Gemeente Soest. De wijkgemeente heeft een eigen bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid.

Heroriëntatie

De gemeente is te klein voor een eigen predikant. In de diensten zijn er gastvoorgangers. Voor pastoraat en kringwerk is er een bijstand in het pastoraat: ds. P. Vermaat in Veenendaal. De Johanneskerk bevindt zich in een fase van heroriëntatie. De kerkenraad, die onderbezet is, wordt hierbij ondersteund door enkele ambtsdragers en gemeenteleden van elders.

Identiteit

De Johanneskerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een wijkgemeente van bijzondere aard (wba). Binnen de Protestantse Gemeente Soest neemt de Johanneskerk een plaats in als hervormde wijkgemeente die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

De Bijbel is onze leidraad en bron voor prediking en geloof.
Wij willen een open, gastvrije en toekomstgerichte  gemeente zijn waar voor ieder mens een plek is.

Kerkgebouw

Johanneskerk
Willaertstraat 51
3766 CP SOEST
tel. 035-6023829

Diensten: zondag 10:00 uur

Contactadres kerkenraad

Dick Vos, tel. 06-53260999

Bijstand in het pastoraat

Ds. P. Vermaat, e-mail: vermaat.p@gmail.com, tel. 0318-510161

Bankrekening

Hervormde Wijkgemeente vba
Rabobank: NL19RABO0315989726

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Reageren niet mogelijk.