van links naar rechts: Sera Willemsen, Han van Dijk, Wim Floor, Piet van Dijk, Gert Bouwman, Christien Blom, Albertus Buurma, Joop Visser, Gerrit Olsman, Marjan van Soest, Erna Tulp.

In de diaconie PGS-breed vindt al een goede samenwerking plaats. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een inloophuis en voert daarover o.a. gesprekken met de Taakgroep Kerk naar Buiten. Er is ook een nieuw moderamen binnen de diaconie samengesteld.

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
Het rechtstreeks contact via het Diaconaal Netwerk Soest met de gemeente Soest wordt wederzijds zeer op prijs gesteld; zo hebben de kerken ook een directe vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein.
Het DNS is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over het nieuwe Sociaal Domein wat ontstaat. In gesprekken en overleg worden de Kerken als voorbeeld genoemd. Iets wat we als een compliment mogen ervaren.
Het is bijna geen vraag meer of we straks meedoen. Kerken willen midden in de samenleving staan. Het DNS wil werken aan een Open Kerk midden in de wijk(en). Waar we onze diaconale en missionaire taak mogen uitvoeren en vooral onze signaalfunctie (nog beter moeten) vervullen. Let wel, kerken zullen nooit zorgtaken kunnen en willen vervullen. De ontwikkelingen en plannen over wijkteams volgen wij met belangstelling.
In het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.
In een eerder artikel schreven wij al over de schuldhulpproblematiek (SchuldHulpMaatje Soest).
Ook willen wij meer aandacht vragen voor mensen zonder baan, die daardoor veelal in grote problemen komen te verkeren.

Mocht u persoonlijke vragen of zorgen hebben omtrent de komende veranderingen, schroomt u dan niet contact op te nemen met een van uw diakenen of leden van de caritaswerkgroep. Zij hebben niet direct de juiste oplossing, maar willen graag met u meedenken.

Diaconaal Netwerk Soest

U bent hier:

Home >Organisatie > College van Diakenen

Jaarproject 2019

bevrijd kindslaven in Ghana

Als Jaarproject voor 2019 heeft de diaconie van de Protestantse Gemeente Soest gekozen voor een project in Ghana. Daar werkt de organisatie Challenging Heights aan het bevrijden van duizenden kinderen – momenteel 49.000 van wie 21.000 onder dwang – die als kindslaven werken in de visserij op het Voltameer. Kerk in Actie steunt deze organisatie.

Deze kindslaven, vooral jongens van 5 tot 14 jaar, maar ook oudere jongens tot 18 jaar, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen komen voornamelijk uit arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen vanwege het water geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.

Oprichter James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer dat in 1965 ontstond, Lake Volta (8502 vierkante kilometer groot). Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.

Een paar keer per jaar gaan medewerkers een aantal dagen het reusachtige stuwmeer op. Als zij kinderen vinden die hier aan het werk zijn, halen zij die weg bij hun baas. De kinderen die de eerste dag gevonden zijn verblijven in een tijdelijke opvang aan de rand van het meer, totdat men alle kinderen tegelijk mee kan nemen naar de opvang van Challenging Heights. Andere organisaties brengen ook kinderen naar onze opvang.

Een reddingsoperatie kost 543 euro per kind. Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te vangen en 82 euro per maand om een kind te begeleiden na terugkeer. Met de bijdragen van kerken hoopt Kerk in Actie haar partnerorganisatie te helpen om 35 kinderen uit de slavernij te bevrijden, 50 kinderen opvang te bieden, 50 kinderen te herenigen met hun familie en 50 kinderen twee jaar lang te begeleiden na terugkeer.

Met donaties of collectegeld steunt u via Kerk in Actie het werk van Challenging Heights in Ghana. Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Challenging Heights, Ghana. Meer op challengingheights.org.

Wit u een gift overmaken: bankrekening nr.

NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Beleidsplan Diaconie PGS 2019-2023

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Givt App downloaden

Eigen doel collecte

Diaconiaal project in Peru

Help mee om in het Andesgebergte een schoolmoestuin te realiseren.

Collectes op 13 jan., 19 mei, 22 sept., 15 dec. 2019

Lees meer

Reageren niet mogelijk.