Organisatie Protestantse Gemeente Soest

Organisatie in overgangssituatie

Visie

wij geloven in God,

wij geloven in mensen,
omdat zij Gods mensen zijn.

wij geloven in deze wereld,
omdat het Gods wereld is.

De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in haar woonplaats gestalte te geven. Zij wil een plek zijn van ontmoeten en verbinden. 

Organisatie in de eindsituatie


Zij gelooft dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen. En zij wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Hieronder zijn de taakgroepen kort beschreven en in de rechterkolom worden de teams en colleges vermeld.
Klik op ‘lees meer’ voor de details.

 

Samenstelling colleges

Moderamen Kerkenraad

Team pastores

Overzicht Taakgroepen

Taakgroep Communicatie & Publiciteit

Voorzitter a.i.: Petra de Koster

De Taakgroep ontwikkelt en beheert de communicatiekanalen. Met het maandblad ADEM en de digitale weekbrief DICHTBIJ wordt de onderlinge verbondenheid in de gemeente bevorderd. Als brug naar de samenleving is de website GELOVENINSOEST.NL gebouwd en wordt de glossy VUUR viermaal per jaar verspreid. Ook PR en huisstijl vallen onder deze Taakgroep.

Lees meer …

Taakgroep Cursus & Coaching

Voorzitter: vacature

De taakgroep verkent van wat er bij gemeenteleden leeft aan interesse met betrekking tot geloof, samenleving, gezin, werk, etc. en maakt jaarlijks een programma van activiteiten, die de opbouw van de gemeente bevorderen.

Lees meer …

Taakgroep Jeugd & Jongeren

Voorzitter: vacature

Jongeren in brede zin aanspreken en met hen in gesprek zijn over wat hen bezig houdt. Daar wil de taakgroep invulling aan geven, voor verschillende leeftijdscategorieën activiteiten aanbieden, heel divers en afwisselend. Er moeten natuurlijk ook vaste onderdelen zijn, zoals kindernevendienst en jeugdkerk.

Lees meer …

Taakgroep Kerk naar buiten

Voorzitter: Nanno Vlaanderen

Als kerk willen wij er zijn voor de samenleving in Soest. De vraag is: Hoe kunnen wij dat vorm gaan geven? 

Lees meer …

Taakgroep Pastoraat

Voorzitter: Aly Hacket

De mensen die werkzaam zijn in het pastoraat, weten wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Als vrijwilliger, kerkelijk werker of predikant hebben zij geleerd om te luisteren. Zij zijn er voor mensen, zoeken met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiden hen op hun levensweg.

Lees meer …

Taakgroep Vieren

Voorzitter: vacature

Vieren is God en elkaar ontmoeten en daardoor geïnspireerd en opgebouwd worden om zo een zegen te zijn voor de samenleving. De Taakgroep vormt een creatieve denktank t.a.v. vieren. Zij stelt het jaarrooster op voor de viering in de erediensten en zorgt voor een gevarieerd aanbod.

Lees meer …

Overzicht Colleges

College van Kerkrentmeesters

voorzitter: Rob Kracht

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Lees meer …

College van Diakenen

Voorzitter: vacature

Diaconaat is de roeping van een christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor vergeten of veronachtzaamde (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren.

Lees meer …

Overig

Website Protestantse Gemeente Soest, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest.

Reageren niet mogelijk.