Kerstpakkettenactie 2018

Terug naar activiteiten

Bericht aan alle kerkgangers

Ondanks het feit dat het economisch best goed gaat, blijkt dat veel mensen , om allerlei redenen, met financiële problemen kampen. Daarom willen we ook dit jaar namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Rond het feest van  Jezus’ geboorte willen wij deze mensen verrassen en hen laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.

De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de Protestantse Gemeente Soest en de Caritas van de RK kerken vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen met levensmiddelen en een geldbedrag.

We kunnen, dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel  wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v. college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2018. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

Hiervoor kunt u de aanmeldingsformulieren gebruiken die vanaf 18 november in de kerk liggen.

U kunt dit aanmeldingsformulier in de kerk inleveren tot uiterlijk zondag 9 december 11.00 uur.

Let op: het gaat hier écht om mensen die het financieel krap hebben.

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:

Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats,  Petra Oostland, Klaas van Veelen, Jan van Sprakelaar, Walter Bezooyen en Herman Scholten.

 

Reactie plaatsen