Historie De Open Hof

De Open Hof dateert uit 1971. Hervormden en Gereformeerden gingen er vanaf het begin ‘Samen Op Weg’. Dit was voor die tijd tamelijk uniek en in de pers werd hier veel aandacht aan besteed. Midden jaren tachtig was de samenwerking zover dat er in de praktijk sprake was van een echt federatieve gemeente.

Het gebouw onderging in de loop der jaren verschillende aanpassingen.
In eerste instantie kwamen er aparte ruimten voor de jongeren bij. In 1994 werd de kerkzaal vergroot en verhoogd tot een lichte ruimte, met een goede akoestiek. Tot slot werd in november 1997, met de ingebruikneming van het nieuwe Nijsse-orgel, de kroon op al dit werk gezet.

Op 1 mei 2004 is De Open Hof, samen met andere wijkgemeenten in Soest, toegetreden tot de Protestantse Kerk Nederland.

Kunst in De Open Hof

De kunstcommissie streeft ernaar om iedere twee maanden een nieuwe expositie in te richten in de lage zaal met werk van een beeldend kunstenaar uit de gemeente zelf, uit Soest of daarbuiten. Soms zullen de exposities gerelateerd zijn aan activiteiten binnen de gemeente. Het werk wordt getoetst aan de criteria die zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor de kunst in de kerkzaal. Soms zal die kunst onderdeel uitmaken van dezelfde expositie als in de lage zaal.

Muzikale traditie

Van meet af aan is er in De Open Hof veel en goed gezongen en in onze muzikale geschiedenis is het alleen maar in een opgaande lijn gegaan sinds de bouw van de kerk in 1971.

Muzikaal hart van de zaak is natuurlijk de wekelijkse eredienst en is de gemeente in liturgisch opzicht gegroeid van ontdekker van het – toen – nieuwe Liedboek in 1973 tot een vierende gemeente die voor haar zang uit vele bronnen put. Na de komst van het nieuwe orgel staat Soest sinds 1998 in de orgelwereld op de muzikale kaart door de reeks zondagmiddagconcerten (elke laatste zondagmiddag van de maand een concert).

Weet u welkom als kerkganger, als actief deelnemer in de cantorij of als bezoeker van de zondagmiddagconcerten. Alles wat adem heeft love de Heer!

Reageren niet mogelijk.