Protestantse Gemeente Soest

Zondag 29 apr. Collectes: 1e Diaconie en 2e Kerk

Zondag    6 mei Collectes: 1e Diaconie, jaarproject en 2e Kerk

Emmakerk

kerk tv

Emmakerk

Regentesselaan 2b

Tel. 6835651

Contact: emmakerk@pgsoest.nl

www.emmakerk.nl

Zondag 29 apr. 10.00 uur, geen dienst in de Emmakerk

Zondag   6 mei 10.00 uur, ds. Wim Kievit

Oude-kerk

de-oude-kerk-soest

kerk radio

De Oude Kerk

Torenstraat 1

Tel. 6022120

Contact: deoudekerk@pgsoest.nl

www.oudekerksoest.nl

Zondag 29 apr. 10.00 uur, ds. Peter van den Berg m.m.v. cantorij

Zondag   6 mei 10.00 uur, ds. Jos van Oord

wilhelminakerk-intern

kerk radio

Wilhelminakerk

Soesterbergsestraat 18

Tel. 60137591

Contact: wilhelminakerk@pgsoest.nl

www.wksoest.nl

Zondag 29 apr. 10.00 uur, prof. dr. Jan Muis

Zondag   6 mei 10.00 uur, ds. Peter van den Berg

DeOpenHof

de-open-hof-soest

kerk radio

De Open Hof

Veenbesstraat 2

Tel. 6018118

Contact: deopenhof@pgsoest.nl

www.deopenhofsoest.nl

Zondag 29 apr. 10.00 uur, ds. Kees Bregman

Zondag   6 mei 10.00 uur, ds. Jan Peter Schouten

Johanneskerk-intern-radio

kerk radio

jk-willaertstraat

Johanneskerk

Willaertstraat 51

Tel. 035-6023829

Contact: johanneskerk@pgsoest.nl

meer informatie

 

Zondag 29 apr. 10 uur, ds. B. Oosterom    17 uur ds. J. P. Ouwehand

Zondag   6 mei 10 uur, ds. C. Bos                17 uur ds. A.D. Goijert

Open Huis

Elke zondag biedt de Protestantse Gemeente Soest u Open Huis om 10 uur in een van bovengenoemde kerkgebouwen. Een goed moment om eens langs te komen en geloof te proeven.

Open Huis is ook te beleven bij ‘Cursus en Coaching‘ …

Andere kerken in Soest

De Protestantse Gemeente Soest werkt samen met andere kerken in Soest via de Raad van Kerken en het Diaconaal Netwerk.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de betreffende kerk.

Julianakerk

griftlandschuilplaats 2

Evangelie Gemeente Soest,  Christen Gemeente Soest                Gerformeerde Kerk Vrijgemaakt
Julianakerk                               ‘t Griftland                                                            Schuilplaats

H-Familiekerk1Carolus BorromeuskerkH-H-Petrus en Pauluskerk

Parochie van de HH. Martha en Maria
Petrus en Pauluskerk,  Heilige Familiekerk,                                   Carolus Borromeüs Soesterberg

IchthuskerkCGK SoestVredekerk

Ichtuskerk,                Christelijk Gereformeerde Kerk,                         PKN Vredekerk Soesterberg

Rembrand kapelapostolisch genootschapgereformeerde gemeente

Vrijzinnig Hervormden      Apostolisch Genootschap                           Gereformeerde Gemeente

Kerkdiensten in Soest staan vermeld in de Soester Courant

Map

Predikanten

Ds. Peter van den Berg
ds.petervandenberg@pgsoest.nl

Ds. Kees Bregman
ds.keesbregman@pgsoest.nl

Ds. Wim Kievit
ds.wimkievit@pgsoest.nl

Ds. Gerrit Olsman
ds.gerritolsman@pgsoest.nl

Mw. Susanne van der Sluijs
susannevandersluijs@pgsoest.nl

Kerkenraad

Voorzitter
Dhr. Fred Heidinga,  tel. 06 510 385 45
e-mail: voorzitter.kerkenraad@pgsoest.nl

Scriba
Mevr. Rianne Zevering-van Buuren
Thorbeckestraat, 3762 SN Soest
Mevr. Bea Engelsman, tel. 603 14 34
e-mail: scriba.kerkenraad@pgsoest.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Dhr. Bert van der Zanden, tel. 601 96 25

Secretaris
mevr. Magda Jansen-Van Harten
p/a Park Vredehof 2, 3762 DV
email: secretaris.cvk@pgsoest.nl

Banknr.: NL21INGB0009230356
Banknr.: NL33RABO0359904866

ANBI – RSIN: 8105 3343 1, meer info …

College van Diakenen

Voorzitter
dhr. Han van Dijk

Secretaris
Piet van Dijk
secretaris.diaconie@pgsoest.nl
Banknr.: NL90RABO0304725390

ANBI – RSIN: 8241 2808 4, meer info …

Kerkelijk Bureau tel. 683 65 41
Postadres: Park Vredehof, 3762 DV
E-mail: kerkelijkbureau@pgsoest.nl

Verhuur ruimtes
Er kan gebruik worden gemaakt van kerken en bijbehorende lokaliteiten.
Voor wat betreft verhuur van kerkgebouwen kan contact worden opgenomen met het Kerkelijk Bureau. Voor verhuur van lokaliteiten gelden de volgende meldpunten:

Zalencentrum “De Rank” / Wilhelminakerk:
De heer Van der Mey, tel. 035-6013759
meer info

Emmakerk:
Familie Donker, tel 035-6835651
(bij geen gehoor 035 – 6012531)

De Open Hof:
De heer Van der Kemp, tel. 035 6018118

De Oude Kerk:
Mevr. Gerda Vugts,
e-mail: gvugts@oudekerksoest.nl

Website Protestantse Gemeente Soest, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest.

Kerkdiensten PKN Soest, Kerkinfo kerkplein Soest

Er zijn nog geen reacties, u kunt hieronder uw reactie plaatsen.Plaats reactie© 2017 Geloven in Soest - over levensvragen en geloofsbeleving in het dorp