Jeugd en opvang

Kinderopvang

Iedere zondag is er voor en tijdens de kerkdienst kinderopvang voor baby’s, dreumesen en peuters van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden vermaakt met het speelgoed en de boekjes die tot onze beschikking staan. Er is altijd een vast ritueel dat door één van de oppassers inhoudelijk wordt verzorgd. Er is een terugkerend liedje dat gezongen wordt en aan de hand van een map wordt er een thema voorgelezen en een bijpassend knutselwerkje gemaakt.

Kindernevendienst

Elke week tijdens een reguliere kerkdienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen zijn eerst in de kerk. Tijdens de preek vieren de kinderen hun eigen dienst met een gebed, een verhaal, liedjes, spelletjes en/of knutselen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Kind op Zondag. Aan het eind van de viering, meestal voor de collecte, komen de kinderen terug in de kerkdienst.

Jeugdkerk XL

Een nieuwe activiteit voor jongeren 12 + uit alle kernen van de PG Soest. In Jeugdkerk XL werken we per keer met een thema en er komt vaak een “special guest” op bezoek. Data en tijd van de jeugdkerk XL staan vermeld in het overzicht kerkdiensten.

Contact: Karen van Heijzen

Catechese

Er is een aanbod voor de kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met belijdeniscatechesatie:

  • KINDERCATECHESE: voor kinderen uit basisschool groep 5 en 6,
  • BASICS: voor kinderen uit basisschool groep 7 en 8,
  • CHECK POINT: voor klas 1 en 2 (middelbare school),
  • MEETING POINT: voor klas 3,4 en 5 (middelbare school),
  • DEPARTURE POINT: voor jongeren 16,17+,
  • 20+ gespreksgroep – om leeftijdsgenoten te ontmoeten om met elkaar na te denken over wat geloven betekent in je dagelijks leven.

Aanmelden bij ds. Gerrit Olsman, tel 035 - 602 06 66, e-mail: ds.gerritolsman@pgsoest.nl

Clubs

Crea club voor jongens en meisjes uit groep 4, 5 en 6
Ook dit seizoen is er voor kinderen die graag knutselen de mogelijkheid om mee te doen met de creatieve club.
Het doel is om met elkaar gezellig rond de tafel creatief bezig te zijn om zo de saamhorigheid te bevorderen, zodat de kinderen op een positieve manier met elkaar om leren gaan. Kinderen kunnen ook ontdekken dat ze creatiever zijn dan ze zelf voor mogelijk houden. Af en toe dagen we ze ook uit om met het geloof bezig te zijn. We praten er met elkaar over vertellen een Bijbelverhaal, zingen en bidden en proberen zo ook iets van de grote liefde van Christus aan de kinderen door te geven. We werken met allerlei materialen. Er wordt naar gestreefd om nieuwe technieken aan te bieden die op school meestal niet worden toegepast. Het is noodzakelijk dat kinderen zich tijdig opgeven en in principe alle middagen komen.

Contact: Thea van Arkel, 6023318
Mail: theavanarkelmol@gmail.com

Jeugdsoos

Elke vrijdagavond vanaf 21 uur in de Lekbak, ingang achterom bij de Rank, Soesterbergsestraat 18

Reageren niet mogelijk.