Zomeractie voor kinderen !

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: vr. 01/07/2022
Tijd: Hele dag

Soort van activiteit:


U kent waarschijnlijk de kerstpakkettenactie, georganiseerd door de gezamenlijke Soester kerken, voor plaatsgenoten die het financieel niet makkelijk hebben. U weet misschien niet dat aan deze actie ook een zomeractie gekoppeld is. Omdat er bij de ontvangers van een kerstpakket  niet veel financiële ruimte is om vakantie  te vieren, bieden we hun kinderen onder de 16 jaar naar keuze kaartjes aan voor bioscoop, zwembad, dierenpark, klimbos of een cadeaubon . We bezoeken de gezinnen, inventariseren hun wensen en bezorgen de kaartjes in de week vóór de zomervakantie. U zult begrijpen dat dit door de ontvangers zeer gewaardeerd wordt. Als u wilt kunt u deze actie financieel  ondersteunen via een bijdrage op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van diakenen met vermelding “zomeractie 2022”.

Bij voorbaat dank namens de werkgroep kerstpakketten.

Reageren niet mogelijk.