Zin-viering

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 25/09/2022
Tijd: 19:00 - 20:00

Locatie
De Binnenhof

Soort van activiteit:


‘Geloven in een nieuwe wereld’

In het nieuwe seizoen zal er elke maand een ‘Zin-viering’ op zondagavond worden gehouden. Een viering waarin verschillende eigentijdse liturgische vormen zullen worden toegepast, mooie liederen zullen worden gezongen, passende muziek zal klinken, met ruimte voor stilte en bezinning. Het thema van deze viering luidt: ‘Geloven in een nieuwe wereld’. De Amerikaanse wiskundige en filosoof Charles Eisenstein maakt zich zorgen over het gebrek aan richting en betekenisgeving in onze samenleving. Het wegvallen van religie en een ontspoord economisch systeem hebben daar volgens hem aan bijgedragen. Alles draait om consumptie, groei en de exploitatie van de natuur. We zijn ‘de kern’ van ons leven kwijt, constateert hij, het vertrouwen op een ‘innerlijk heiligdom’, op een eigen kompas. In de Bergrede wordt ook over een spirituele revolutie gesproken door Jezus, waarin het overwinnen van de ik-gerichtheid en het streven naar geld, roem en meer materiële welvaart, wordt afgezworen in het licht van het aanbrekende Koninkrijk van God – een nieuwe wereld waarin de wolf naast het lam ligt en de eersten de laatsten zullen zijn.
Gert Muts bespeelt de vleugel en ds. Gerrit Olsman is de liturg. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken.

Andere data van de Zin-vieringen zijn: 30 oktober, 20 november, 18 december en 24 december

Reageren niet mogelijk.