Kerstavond

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 24/12/2022
Tijd: 21:30 - 22:30

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Om 21:30uur is er in de Emmakerk een Kerstnachtdienst met ds. Marjan van der Wal als voorganger. We lezen in deze kerstnachtdienst over de geboorte van Jezus, zoals verteld in Mattheus 1, 18-25. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Inspringkoor o.l.v. Theo van der Woude. En ook de trompettisten Fred en Jurre van der Molen, Elwin en Retze Faber zullen hun muzikale medewerking verlenen.

Na afloop is er glüwein en chocomelk. 

 

Voorafgaande aan de viering is er een verwarmende Kerstactie op vele plaatsen in het dorp.

Kerstactie: Bid(v)uurtje

LICHT VAN DE WERELD
Met kerst vieren we dat Jezus, het Licht van de wereld geboren is. En dat licht hoeven we niet voor onszelf te houden, we mogen dit doorgeven. Dit licht mag zichtbaar worden in de wereld en daarom starten we de actie Bid(v)uurtje.

BIJ DE KERK
We willen kerken uitnodigen om voor of na de kerstnachtdienst bidvuurtjes (plekken met een vuurkorf) te starten, buiten bij de kerk. Bij de bidvuurtjes kan je samen bidden op verschillende manieren. Een laagdrempelige manier zoals een kerstster in een boom te hangen maar ook door samen hardop of zacht te bidden voor de wereld, je stad, de kerk of jezelf. Nodig vooral mensen hierbij uit die speciaal voor de kerstnachtdienst naar de kerk komen. Maar vergeet ook niet voorbijgangers uit te nodigen bij het vuur.

IN DE STRAAT
Je kan ook laagdrempelig met je bidvuurtje aanwezig zijn in je straat. Zorg dat je met minimaal 3 mensen bij het vuur begint. Nodig vooraf buurtbewoners uit om mee te doen of nodig mensen uit die langskomen. Maak het gezellig met lichtjes, kaarsen, koffie, thee of chocolademelk, wat maar bij jullie past. Je kan samen kerstliederen zingen of kerstmuziek luisteren. Je kan de laagdrempelige manier van bidden gebruiken of doe wat bij de bezoekers en bij jullie past

WANNEER:
Op kerstavond 24 december 2022 of in de aanloop naar kerstavond.

WAAR:
Bij de kerk of in je straat

ERVARINGEN VAN ANDEREN:

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie. De opbrengst is bestemd voor INLIA. INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:

  • het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
  • het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
  • het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
  • een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

De tweede collecte is voor de plaatselijk kerk. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Bedankt voor uw bijdrage.

Reageren niet mogelijk.