Week van Gebed – recht voor ogen

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: vr. 25/01/2019
Tijd: 19:30 - 20:00

Soort van activiteit:


‘Recht voor ogen’ is het thema in 2019 voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Soest zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Soest vinden plaats op zondag 20 januari t/m vrijdag 25 januari en beginnen om 19.30 uur.

Iedere avond van 20-24 januari in Credo van 19:30-20:30 u. 
Credo ligt achter de Julianakerk, Julianalaan 19 .

En vrijdag 25 januari  in de Schuilplaats van 19:30-20:00 u.,
Gaesbeekerhof 1a in Soest  en duurt een half uur.

Organisatoren zijn dit jaar de Evangelie Gemeente Soest, de Christengemeente Soest en de GKV Soest-Baarn.

Reageren niet mogelijk.