Voor alle zielen

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: ma. 02/11/2020
Tijd: 19:00 - 22:00

Locatie
De Open Hof

Soort van activiteit:


Op maandagavond 2 november kunnen mensen in De Open Hof, Veenbesstraat 2, in Soest weer een kaarsje branden voor iemand die is overleden, tijdens een corona-proof-editie van ‘Voor alle zielen’.

‘Voor alle zielen’ is de jaarlijkse herdenking van overledenen op het plein van De Open Hof. In de afgelopen jaren werd door ‘Zin in Soest’ de mogelijkheid geboden om een kaars te ontsteken voor een dierbare overledene. Tijdens de bijeenkomst klonk er muziek en werden er gedichten voorgedragen. Dit jaar zal vanwege de corona-maatregelen ‘Voor alle zielen’ in aangepaste vorm worden aangeboden. Juist nu in deze crisis vraagt samenleven om aandacht, zorg en respect. Maandag 2 november zal er op het Youtube-kanaal van ‘Zin in Soest’ een speciaal meditatief moment te zien zijn. Op maandagavond 2 november zal er, in aangepaste vorm, de mogelijkheid zijn om een kaars te komen aansteken. In de online herdenkingsviering op het Youtube van ‘Zin in Soest’ zullen namen van de overledenen worden genoemd. Als u het op prijs stelt dat de naam van uw dierbare overledene wordt genoemd kunt u die naam tot vrijdag 30 oktober doorgeven via zininsoest@gmail.com.

‘Allerzielen’ is van oudsher een dag om de overledenen te gedenken. Van oorsprong is het een Katholieke traditie maar tegenwoordig leeft het breed in de samenleving. Naast Protestantse en Katholieke kerken organiseren ook veel andere instellingen activiteiten op deze dag. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben. In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het steeds eerder donker. De vallende bladeren, de kale bomen en het toenemende donker buiten, herinneren ons eraan dat het leven een einde heeft. Samen herdenken is voor veel mensen belangrijk. Niet voor niets is er op de televisie ook aandacht voor plaatsen waar mensen een kaarsje kunnen aansteken op Allerzielen. ‘Om ons heen wonen allerlei mensen die afgelopen jaar of al eerder te maken hebben met het verlies van een dierbare’, volgens ds. Gerrit Olsman van ‘Zin in Soest. ‘Veel van die mensen hebben behoefte aan een ritueel waarmee het gedenken vorm krijgt. Dat willen we graag bieden voor alle bewoners van Soest’.

De kerk zal verduisterd zijn zodat het licht van de kaarsjes goed te zien is: elk kaarsje staat symbool voor iemand die is overleden. Verstillende muziek klinkt op de achtergrond. Om grote drukte te voorkomen is er een verdeling gemaakt op achternaam:

19.00 A t/m D             19.30 E t/m H             20.00 I t/m L

20.30 M t/m P             21.00 Q t/m U             21.30 V t/m Z

Tijdens de avond worden de coronavoorschriften in acht genomen. Er wordt afstand gehouden, er is een vaste looproute, desinfectie van de handen bij binnenkomst en gebruik van een mondkapje zijn verplicht.

Het kaarsje branden in De Open Hof is een initiatief van ‘Zin in Soest’, het pionierscentrum van de Protestantse Gemeente Soest, dat vernieuwende activiteiten rondom ontmoeting en verdieping organiseert.

Reageren niet mogelijk.