Van Biddag tot Bloemendienst

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: vr. 29/03/2019 - vr. 19/04/2019
Tijd: Hele dag

Soort van activiteit:


BLOEMENDIENST  7 april 2019 is een gezamenlijke actie van de kernen Emma en Wilhelmina.

Waarom Bloemendienst ?

Van oudsher kennen we in het voorjaar de ‘Biddag voor gewas en arbeid’ en in het najaar de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. In onze kerk heeft de Biddag de vorm gekregen van een Bloemendienst,

Hoe gaat dat in zijn werk in de Bloemendienst ?

In de dienst staan plantjes op het liturgisch centrum gereed.  Na de dienst ( of in de dagen direct na de zondag ) ontvangen gemeenteleden, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, een bloemengroet. Bij de bezorging willen wij de gehele gemeente betrekken. Zoveel mogelijk mensen worden opgeroepen om één of meerdere plantjes te bezorgen. Wij tonen daardoor de verbondenheid binnen onze gemeente. Wij hopen dat mensen er even de tijd voor nemen: een gesprekje, een ontmoeting. Misschien tijdens een kopje koffie. Uit de reacties weten we dat vele ontvangers het gebaar – hoe klein ook – zeer op prijs stellen.

De diaconie neemt het initiatief. Waarom?

Het is een taak van de diaconie de bloemendienst in samenwerking met het pastoraat te organiseren. Een belangrijk pluspunt naast aandacht voor hen die onze steun verdienen is: de gehele gemeente wordt actief betrokken bij haar diaconale opdracht, maar  diaconie en pastoraat kunnen het niet alleen.

Onder het motto ‘Ieder gemeentelid een diaken!’ – willen we werken aan een gemeente die bewust diaconaal is.

Contactpersoon: Adriaan Vonk

Reageren niet mogelijk.