Torenlezing – Wim de Kam

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: di. 29/10/2019
Tijd: 20:00 - 22:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Omgang van verschillend gelovigen met elkaar en met kunst, toegespitst op Soest

De beeldenstorm in de 16e eeuw (in Soest in 1580) wordt afgaande op de nationale canon van de geschiedenis al dan niet terecht aangemerkt als het beeldmerk van de gebeurtenissen die leidden tot het ontstaan van protestantse gemeenschappen los van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het vernietigen van religieus erfgoed waaronder beeldende kunst kent een lange geschiedenis en wortelt als het ware in een traditie die tot op de dag van vandaag wereldwijd bezien nog wordt voortgezet.

In de torenlezing zal de achtergrond van deze ‘traditie’ worden belicht en zullen de ontwikkelingen worden geschetst over de omgang van de r.k.- en protestantse gemeenschap met beeldende kunst in de loop van de tijd. Kunst en religie hebben veel gemeen maar kunnen ook flink met elkaar botsen.

Ook zal worden stilgestaan bij de vraag hoe de katholieke en protestantse gelovigen zich sedert de reformatie in Soest tot elkaar hebben verhouden. Daarbij gaat het niet zozeer om de officiële omgang van de instituties onderling, maar vooral om de alledaagse omgang van de gelovigen met elkaar. De ontwikkelingen in Soest, waarvan de bronnen beperkt zijn, kunnen daarbij overigens niet los worden gezien van ontwikkelingen in ander en soms groter verband.

Torenlezing door Wim de Kam, kenner van Soest bij uitstek, op

dinsdag 29 oktober om 20.00 u in De Oude Kerk

Reageren niet mogelijk.