Soester Doe Dag

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 12/10/2019
Tijd: 09:00 - 16:00

Soort van activiteit:


Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij bieden je de mogelijkheid om je als groep in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In één dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander in Soest wil inzetten, kunnen jullie je aanmelden. Een groep kan zijn: afdeling, gezin, kerkgroep, vrienden, vereniging, school e.d. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk: zinvol én effectief

Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving in Soest.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Samenwerking van Protestantse Gemeente Soest en Stichting Present Soest

Aanmelden: www.soesterdoedag.nl

Reageren niet mogelijk.