Samen-op-weg-naar-Pasen

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 07/04/2022
Tijd: Hele dag

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


bijeenkomsten 75plussers

De diaconie, het pastorale team en ouderenpastor Jannie van den Berg organiseren samen een tweetal Samen-op-weg-naar-Pasen bijeenkomsten op 5 en 7 april aanstaande. Alle 75-plussers van de Protestantse Gemeente Soest worden daarvoor uitgenodigd. Komende week krijgt u de uitnodiging in uw brievenbus. Daarin staat hoe u zich kunt aanmelden en bij wie. We hopen velen van u te ontmoeten in de wijkzaal van de Emmakerk.

Ouderenpastor Jannie van den Berg

Reageren niet mogelijk.