Lezing: Dr. Geurt Roffel

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: ma. 11/03/2019
Tijd: 20:00 - 22:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


En wie ben ik volgens jullie?

Twee avonden over persoon en het werk van Jezus Christus

Dr. Geurt Roffel, oecumenisch pastor bij Het Brandpunt te Amersfoort, schreef een spannend proefschrift over Jezus’ vraag aan zijn leerlingen ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Wereldwijd geven christenen verschillende antwoorden op deze vraag. Roffel laat zien dat de veelheid van visies sterk bijdraagt aan de betrouwbaarheid (de ‘waarheidsaanspraak’) van het christelijk geloof, vanwege de ruimte die hierdoor ontstaat voor gelovigen om tot een eigen visie te komen.

Jezus kan het hebben dat je verschillend over hem denkt! Maar hóe je persoonlijk over hem denkt, wordt juist duidelijk in gesprek met anderen die ánders over hem denken. Zo staat ‘Jezus als Zoon van God’ in het centrum van zijn gemeente en nodigt zijn vraag ons uit met elkaar te praten over de persoon in wie wij geloven.

Zicht op verzoening.

Op de tweede avond is het gesprek vooral gericht op het werk van Jezus – verzoening. De vraag wíe Jezus is, is nauw verbonden met de vraag wát hij kwam doen. Vanouds heeft de Kerk het werk van Christus gevat onder het trefwoord ‘verzoening’. En zoals bij de persoon van de Heer een veelheid van visies het geloof verrijkt, zo werkt dat ook bij de vraag naar de betekenis van zijn levensweg. Samengevat: ‘Christus is gestorven voor onze zonden’.

Aan de hand van liederen uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk gaan we na hoe de eeuwen door over verzoening is gedacht en praten we door over ons eigen verstaan van het christelijk geloof.

Locatie:                    De Oude Kerk, (Torenstraat 1), zij-ingang

Tijd:                           beide avonden op maandag 20.00-22.00 u

Data: dr. Geurt Roffel op 11 maart; Kees Bregman op 25 maart

Inlichtingen/opgeven: Kees Bregman, M 06-17256544; E ds.keesbregman@pgsoest.nl

Last minute aanschuiven kan altijd. Wie zich vooraf aanmeldt, krijgt meer info over het programma toegestuurd.

Het boek is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel:

Geurt Roffel, ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Antwoorden op de vraag of Jezus de Zoon van God is,

Boekencentrum Utrecht 2018 ISBN 9789023955610

Meer over boek en schrijver: www.geurtroffel.nl

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Reageren niet mogelijk.