Lezing: Bijbelse feesten

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: wo. 18/09/2019
Tijd: 20:00 - 22:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Studieavond over de bijbelse feesten op 18 September

In de Torah heeft de Eeuwige zijn volk opgedragen bepaalde feesten te vieren. Op deze avond zullen we nader ingaan op de betekenis van deze feesten. Paulus zegt in Gal. dat deze feesten een voorafschaduwing zijn. Ze zijn een voorafschaduwing van God’s heilsplan met deze wereld en van Jezus de Messias. Zo is het Pesach feest een voorafschaduwing van het lijden en sterven van Jezus. Op deze avond willen we in het bijzonder ingaan op het Loofhuttenfeest, ook wel het inzamelingsfeest genoemd, en de profetische betekenis daarvan. Dit feest wordt dit jaar vanaf de avond van 13 October 8 dagen lang gevierd. Deze avond zal antwoord geven op de vraag wat de waarde is van deze “oudtestamentische feesten” voor ons als “nieuwtestamentische gelovigen”. Spreker: Carla Wittocx. Carla en haar man Michaël zijn al jarenlang verbonden met de NEM (Near East Ministry)  en hun belangrijkste activiteit in dit verband is het organiseren van cursussen over de bijbelse feesten. Deze avond is georganiseerd door Benee Awraham in samenwerking met de Protestantse Gemeente Soest, Emmakerk

Contact: Menso Hendriks E: info@benee-awraham

Cees Geluk E: mentisbv@planet.nl

Datum: Woensdag 18 September; Tijd: 20.00 uur; Locatie: Emmakerk, Soest.

Toegang gratis. Na afloop een collecte voor de onkosten.

Reageren niet mogelijk.