Leerhuis ‘De Bergrede’

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 13/02/2020
Tijd: 13:30 - 15:30

Locatie
De Binnenhof

Soort van activiteit:


De ‘Bergrede’ is een centrale tekst in de Bijbel en het christendom. De radicale strekking van de boodschap die de Bergrede uitdraagt, heeft de kerk en theologie altijd voor problemen geplaatst. De uitleg van de drie hoofdstukken uit het evangelie volgens Mattheüs is dan ook vergezeld gegaan van compromissen en misverstanden. De betekenis van de Bergrede komt echter alleen tot zijn recht als mensen zich openstellen voor de gezaghebbende woorden waarmee de vrijheid geproclameerd wordt. Jezus noemt hen: de armen van geest, wie treurt, wie weerloos is, wie naar recht verlangt, wie erbarmen kent, wie rein is van hart, wie vrede sticht, wie vervolgd wordt – hun schenkt God de diepste vervulling.

inleider: ds. Gerrit Olsman

data: donderdag 10 okt, 24 okt, 19 dec, 16 jan,

13 feb en 12 mrt

tijd: 13.30 uur en 20.00 uur op De Binnenhof

opgave: voor 1 okt bij ds. Gerrit Olsman,

E: g.h.olsman@hccnet.nl

Reageren niet mogelijk.