Leerhuis

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 11/11/2021
Tijd: 14:00 - 22:00

Locatie
De Binnenhof

Soort van activiteit:


DE BIJBEL, HET BOEK, DE VERHALEN EN HUN GESCHIEDENIS.

De Bijbel is het belangrijkste boek van de westerse cultuur: voor gelovigen is het een gezaghebbend boek dat laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote werken uit de wereldliteratuur. De verzameling teksten waar de Bijbel uit bestaat, maakt deel uit van onze geschiedenis en identiteit en is op unieke wijze verweven met onze taal en ons denken.

In dit leerhuis komt aan de orde dat de Bijbel niet de onwrikbare tekst is waar deze vaak voor wordt gehouden, maar het resultaat van een lange en intrigerende groeiproces. Meer nog dan een heilig wetboek voor grote wereldreligies is het vooral ook een menselijk document, inspirerend maar ook weerbarstig.

We volgen in dit leerhuis hoe de Bijbel is ontstaan en in de loop der eeuwen vaak verschillend is gebruikt en geïnterpreteerd, door zowel joden als christenen. En dat levert een boeiend en vaak een verrassend verhaal op. We staan stil bij ontstaansgeschiedenis van de bijbel. Herkomst van teksten, vertalingen, toevoegingen door vertalers en bewerkers. De vraag die in dit leerhuis centraal staat luidt: ‘Wat is de relatie tussen de invloed van de mens op Bijbelteksten, de betekenis van Bijbelteksten en het geloof’. Een spannend leerhuis waarbij we ons telkens ook zullen afvragen: ‘Sluiten wetenschappelijke inzichten en geloof elkaar uit of vullen ze elkaar juist aan?’

Inleider:           ds. Gerrit Olsman

Data in 2021:  donderdagmiddag 21 oktober, 11 november en 9 december of

donderdagavond 21 oktober, 11 november en 9 december.

Tijd:                 Donderdagmiddag 14.00 uur, donderdagavond 20.00 uur.

Plaats:             De Binnenhof

Opgave bij:     ds.gerritolsman@xs4all.nl

Reageren niet mogelijk.