Klimaatpelgrimstocht 2021

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: do. 30/09/2021 - ma. 11/10/2021
Tijd: Hele dag

Soort van activiteit:


Klimaatpelgrimstocht 2021 Gewoon gaan!

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

Waarom een pelgrimstocht?

Met deze pelgrimstocht vragen GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met de plaatselijke kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. Ze organiseren deze tocht om ons bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben hiervan het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is daarom van groot belang. Deze tocht is bedoeld om handen en voeten te geven aan de opdracht om de ander lief te hebben. Christenen en kerken worden daarbij opgeroepen om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. De verwachting is dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording van christenen over de wijze waarop zij kunnen zorgdragen voor de schepping. GroeneKerken en Vastenactie menen dat een gezamenlijke stem met de kerken positieve invloed kan hebben op de samenleving en op de besluitvorming vanuit de overheid.

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt gewerkt het organiseren van een ontvangstmoment op 30 september, een actiedag op 6 oktober in Amersfoort, een landelijke etappe op 10 oktober van Amsterdam naar Hoofddorp en een Klimaatbrief van kerken. Meer informatie hierover volgt nog.

Hoe kan je meedoen?

Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

De routes zijn inmiddels bekend. Je kunt een (deel van) route meelopen met de pelgrims. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan vanaf 1 september via website van Groene Kerken.  Meer informatie hierover volgt via deze website en leest u in Dichtbij.

 

Reageren niet mogelijk.