Kerstpakkettenactie 2020

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 01/11/2020 - ma. 14/12/2020
Tijd: Hele dag

Locatie
Thuis

Soort van activiteit:


Rond de kerstdagen worden er namens veel Soester kerken een kerstpakket bezorgd bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

,,Wij willen deze mensen, juist in deze coronatijden, laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt’’, aldus de werkgroepleden Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats,  Petra Oostland, Klaas van Veelen, Adriaan Vonk en Herman Scholten.

In de actie werkt de diaconie van de Protestantse Gemeente Soest samen met de  Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de caritas van de RK parochie. Zij vragen om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

De werkgroep ontvangt van kerkgangers, maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. De werkgroep gaat ervoor zorgen dat zij in de week vóór Kerstmis een pakket bezorgd krijgen  met daarin levensmiddelen.

Ze kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de kerken.

Vanaf eind november wordt geld ingezameld in om deze actie te kunnen bekostigen. Iedereen kan de actie financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2020. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

Zelf iemand aanmelden voor een kerstpakket is mogelijk. Daarvoor moet u een digitaal digitaal aanmeldingsformulier gebruiken.

Voor verdere vragen en downloaden van 2.Aanmeldingsformulier Kerstpakkettenactie 2020 of vraag Nel Koster, email:  pchkoster@gmail.com of tel. 0643133109

U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen tot uiterlijk zondag 13 december.

Let op: het gaat hier alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Lees meer over het Diaconaal Netwerk

Reageren niet mogelijk.