Kerstpakkettenactie 2021

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 30/10/2021 - za. 11/12/2021
Tijd: Hele dag

Soort van activiteit: Geen Categorieën


Ook dit jaar willen we, rond de kerstdagen, namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen deze mensen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.
De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de Prot. Gemeente Soest en de caritas van de RK kerk vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze
Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen  met daarin onder andere levensmiddelen .
We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.
Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel  wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op
Rekeningnummer: NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v. College van Diakenen o.v.v. Kerstpakket 2021. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?
U kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier dat u in de kerk vindt of via het aanmeldformulier op de website .

U kunt dit aanmeldformulier per mail opsturen tot uiterlijk zondag 12 december.

Let wel: Het gaat hier alléén om mensen die het financieel krap hebben.
Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie: 

Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats, Klaas van Veelen, Adriaan Vonk en Herman Scholten

klik hier voor het: aanmeldformulier

en verzend het naar: nelkoster@planet.nl

uiterlijk zondag 12 december 19.00 uur

Reageren niet mogelijk.