Kerkdienst via YouTube

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 01/11/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
De Binnenhof

Soort van activiteit:


Kerkdienst via YouTube

Voorganger: ds. Gerrit Olsman (van te voren opgenomen in De Open Hof)

Zondag 1 november is het ‘Allerheiligen’ en maandag 2 november ‘Allerzielen’. In de traditie van de kerk is het gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren (dat zijn mensen die stierven in naam van het geloof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag de dag vieren we nog verschillende van deze naamdagen, wellicht zelfs zonder dat je het doorhebt. De twee bekendste zijn die van Sint Nicolaas (5 december) en die van Sint Franciscus, een heilige die een bijzondere band met dieren had. Je raadt het vast al, Franciscus’ naamdag valt op 4 oktober. Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen en het katholieke geloof kent veel meer heiligen en martelaren. Daarop werd besloten een algemene dag in te voeren waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden en dat werd Allerheiligen.

Na Allerheiligen wordt Allerzielen gevierd. Het is van oudsher een dag om de overledenen te gedenken. Hoewel Allerzielen van oorsprong een katholiek feest is leeft het tegenwoordig het breed in de samenleving. Door zowel Protestantse als Katholieke kerken, maar ook door veel andere instellingen worden activiteiten georganiseerd. Zoals maandag 2 november ook in De Open Hof voor de hele Soester gemeenschap. Als thema van deze viering is, met het oog op Allerzielen, dan ook ‘gedenken’ gekozen. We lezen deze zondag Matteüs 5: 1 – 12. In deze viering zullen de volgende werken ten gehore worden gebracht:‘Celtic Suite Prelude’; Charles Callahan, ‘Christ, der du bist der Helle Tag’; Hugo Distler, ‘Improvisations no.13’; Francis Poulenc, Psalm 1; Bert Matter, Bewerking van Gezang 299, Trio; Adriaan Cornelis Schuurman en Orgelconcert; Georg Friedrich Händel. Deze onlineviering, met medewerking van ds. Gerrit Olsman, voorganger; Gert Muts; orgel en vleugel, Wim Koedijk; zang en Bea Engelsman; ouderling van dienst en lector, is te zien op YouTube, op het kanaal van de Protestantse Gemeente Soest.

Reageren niet mogelijk.