Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 04/04/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Paasviering met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Marjan van der Wal; muziek: …

‘De Heer is waarlijk opgestaan’ zal zondag 4 april in de eredienst klinken. Een vreugdevolle viering op Paasmorgen, die het hoogtepunt is van de Stille Week en van de hele Veertigdagentijd. Het oude is voorbijgegaan (Pascha betekent voorbijgaan), het nieuwe is gekomen. Door de dood heen, maakt God een nieuw begin. We zullen dit horen in de lezingen, in de liederen en door de getuigenis van Ans van Buuren.

We zien het in de afbeelding van het open graf, de nieuw uitlopende bloemen op het liturgisch centrum en de afbeeldingen van jeugdige gemeenteleden die erop uittrekken. Er is hoop: de Heer is waarlijk opgestaan en nodigt ons om uit Hem te volgen.

Na de dienst staan er 100 bossen bloemen klaar op het plein naast de Emmakerk. U bent van harte uitgenodigd om 1 of 2 bossen bloemen te komen ophalen. Leuk om zelf mee te nemen en om uit te delen aan iemand die een bemoediging kan gebruiken. De koffie die we erbij bedacht hadden laten we helaas, uit veiligheidsoverwegingen, achterwege,  maar er staat wel wat lekkers klaar. Van harte welkom!

Diaconale collecte op Paasmorgen: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

U kunt dit werk steunen via de collecte in de kerk of rechtstreeks via een overschrijving naar het rekeningnummer van de diaconie NL90 RABO 0304 7253 90 met vermelding ‘Zuid-Afrika’ of via de GIVT-app.

Reageren niet mogelijk.