Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 26/09/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Startzondag

Het thema van de startdienst sluit aan bij het landelijk thema van de PKN “Van U is de toekomst’. Het thema ‘Van U is de toekomst‘ staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen centraal. Op deze startzondag lezen we een brief uit Jeremia 29:4-14a  waarin de Heer over een hoopvolle toekomst spreekt. Daarnaast lezen we uit Lucas 11:1-4 het Onze Vader en wordt er met name stilgestaan bij de zin: ‘Uw Koninkrijk kome’.

In deze dienst zullen ook een aantal liturgische voorwerpen uit de Wilhelminakerk worden overgedragen aan de vierplek Emmakerk en Oude Kerk. Zo zullen onder andere de rollen met daarop de namen van gedoopten en overledenen een plek in de Emmakerk krijgen en in de diensten worden gebruikt. Ook op deze wijze willen wij samen als gemeente verder gaan.

De voorgangers in deze dienst zijn: ouderenpastor Jannie van den Berg, ds. Kees Bregman en ds. Marjan van der Wal. Het orgel wordt bespeeld door Martijn Griffioen.

Na afloop is er gelegenheid tot koffie drinken met iets lekkers erbij en met elkaar in gesprek te gaan.

Wandeling middengeneratie

De kerkdeur staat open om de dienst te volgen. Echter, je kunt ook kiezen voor een alternatief: een wandeling met een gesprek rond een Bijbeltekst.

Om 10.00 uur verzamelen we op de parkeerplaats van de Emmakerk. Daar starten we met een kort gezamenlijk moment. In tweetallen praten en wandelen we naar de plek waar koffie, thee en een lekkere koek klaarstaan. Tussen 11.00-11.15 uur zijn we weer terug op de parkeerplaats. Iedereen van de middengeneratie kan meewandelen, dus niet alleen ouders van kinderen.

Collecte: Diaconaal jaarproject 2021
Zorg voor kinderen in armoede in Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. Veel volwassenen verlaten het land om elders hun brood te verdienen, naar schatting werkt bijna de helft van de beroepsbevolking in het buitenland. Veel kinderen worden aan hun lot overgelaten. Ze zwerven op straat zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Met name meisjes lopen het risico om verhandeld en misbruikt te worden in de seksindustrie.

Youth for Christ werkt samen met plaatselijke kerken in Moldavië om de kinderen opvang in een veilige omgeving te bieden. Dat gebeurt in dagcentra in of bij de kerken. Drie tot vijf keer per week kunnen zo’n 20 tot 40 kinderen terecht. Ze krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen met allerlei activiteiten. Kinderen worden gelukkiger en krijgen betere zorg van hun ouders. Ze zijn gezonder omdat ze beter eten krijgen op het dagcentrum. Daardoor presteren ze op school ook veelal beter en maken ze uiteindelijk in meerderheid de school succesvol af.

Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Een deel van de dagcentra die YfC heeft helpen opzetten, werkt inmiddels zelfstandig zonder de hulp van YfC en weet er ook geld voor te werven. Elk jaar komen er daardoor weer nieuwe dagcentra in het programma. Een ruime meerderheid lukt het dan zelfstandig door te gaan, soms moet echter worden geconstateerd dat het niet meer lukt. De begeleiding van de kerken door YfC heeft er ook toe geleid dat inmiddels ruim 80 kerken diaconaal actief zijn geworden.

Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021. Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer

Reageren niet mogelijk.