Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 05/09/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Voorganger: ds. Kees Bregman; organist: Piet van Dijk

In de viering vandaag staan we stil bij het bijbelse trefwoord ‘genade’. Een oud woord met nieuwe lading! De visienota ‘Van U is de toekomst’ heeft als ondertitel ‘Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025’. In een wereld waarin veel mensen klagend gelukkig zijn, onzeker, op zoek naar zin, overstresst en gepolariseerd (ook in de kerk), is het ‘genade’ die bevrijdt, corrigeert, volstaat, motiveert en ontspant. Kortom, terug naar de kern van geloven en gelovig leven. In de PGS willen we dit najaar aansluiten bij de visienota van de landelijke kerk. In deze dienst maken we daar een begin mee. De bijbellezing is uit Efeziërs 1:1-14.

Collectes 

De 1e collecte is voor de diaconie met als thema: Een sterke kerk op een kwetsbare plek in Noord-Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Veel jongeren trekken vanuit het armere noorden naar de hoofdstad Accra. Sommigen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

De 2e collecte is voor de plaatselijke kerk.

De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Reageren niet mogelijk.