Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 23/05/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Pinksteren

Kerkdienst met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorgangers: ds. Kees Bregman, ds. Corine Havelaar, ds. Marjan van der Wal en ds. Marnix van der Sijs.

Bevestiging en intree van ds. Corine Havelaar als predikant in algemene dienst met een opdracht voor middengeneratie en jeugd in de Protestantse Gemeente Soest; verbintenis van ds. Marjan van der Wal als predikant voor structurele hulpdienst en ds. Marnix van der Sijs als ambulant predikant voor de PGS.

Een feestelijke dienst op Pinksteren, helemaal in het teken van mensen die zich door God in dienst genomen weten, geroepen om de woorden van Zijn liefde en recht uit te spreken en door te geven, ‘met hart voor de gemeente en voor álle mensen die de Heer op hun weg brengt’. Corine wordt bevestigd als predikant, Marjan en Marnix zetten hun predikantschap voort, alle drie ten dienste van de geloofsgemeenschap in de Protestantse Gemeente Soest, maar beslist níet daartoe beperkt! Dat komt ook tot uitdrukking in de handoplegging die Corine zal ontvangen van Rianne ten Voorde (voorganger bij Vitamine G in Hilversum), Nadia Kroon (coördinator Inloophuis Soest) en ds. Marjan van der Wal. Ds. Kees Bregman leidt de bevestiging en ds. Marjan van der Wal vertelt de kinderen over Pinksteren. Vanzelfsprekend lezen we Handelingen 2 en Corine zal spreken vanuit de woorden van God in Jesaja 43:18-20 ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.’ Daar hoort het vrolijke Pinksterlied 672 bij ‘O Geest der eeuwigheid … Gij wordt een brede stroom …’ en we horen ook het innige ‘Een toekomst vol van Hoop’ van Sela. Ds. Marjan van der Wal en ds. Marnix van der Sijs geven samen stem aan de voorbeden.

Pinksteren is feestelijk terwijl er eigenlijk sprake is van een verlieservaring: Jezus is weggegaan – Hij legt de droom van Gods Koninkrijk in handen van zijn leerlingen. Is het je ooit opgevallen dat bij Kerst, Pasen en Hemelvaart er sprake is van engelen, maar bij Pinksteren juist niet? Nu worden ménsen geroepen Gods boodschappers te worden, in woord en daad. En dat Hij zelf ons daarvoor de Geest geeft, geeft ons moed en hoop. We kijken uit naar een gezegende Pinksterdienst!

Muziek: Martijn Griffioen (orgel/piano), Imme Lautenbach (fluit) en anderen (zangers). Lezers: Coby Hoogendoorn en Livia de Waard. Het coördinatieteam zorgt voor de ontvangst van de gasten.

Collecte Pinksterzending

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL90 RABO 0304 7253 90 tnv College van Diakenen Soest onder vermelding Pinksterzendingscollecte.

Voedselbank – een financiële bijdrage gevraagd

Graag brengen wij als diaconie opnieuw de nood bij de Voedselbank onder de aandacht. Sinds de corona-uitbraak kent de Voedselbank een gestage groei van klandizie. Voor zondag 30 mei staat een inzameling gepland. Omdat wij nog geen grotere fysieke diensten hebben vragen wij u deze keer om een bijdrage over te maken. De voorraad goederen staat door het ontbreken van meerdere fysieke inzamelingen onder druk.

Vandaar dat wij u vragen om een geldelijke bijdrage te storten op het rekeningnummer van het College van Diakenen NL90 RABO 0304 7253 90 o.v.v. gift Voedselbank. Van uw giften worden voedsel en huishoudelijke artikelen gekocht. Voor uw bijdrage onze hartelijke dank namens de diaconie.

 

Reageren niet mogelijk.