Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 09/05/2021
Tijd: 10:00 - 11:15

Locatie
Emmakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger Prof. Leo Koffeman, organist Gert Muts

Uit de afscheidswoorden van Jezus lezen we Johannes 16:17-24, naast twee sprekende gedeelten over Henoch (Genesis 5:21-24 en Hebreeën 11:5-6). ‘U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt’ (Lied 653), daar gaat het over in de viering in de Emmakerk.

Collecte

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk.

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL90RABO0304725390 ten name van College van Diakenen ovv vluchtelingen Syrie. Met dank!

 

Reageren niet mogelijk.