Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 23/05/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Pinksteren

Kerkdienst met maximaal 30 bezoekers en Kerk-TV

Voorganger: prof. ds. Martien E. Brinkman; cantor-organist: Gonny van der Maten

Met de Pinksterhymne ‘Veni Creator Spiritus’ – Kom, Schepper Geest – begint de viering op de eerste Pinksterdag. Handelingen 2 wordt gelezen, de Psalmen 68 en 104 zetten de toon, uit de brieven klinkt de sprekende lezing van Romeinen 8:8-17 over het werk van de Geest. Tot slot speelt Gonny van der Maten het bekende In dir ist Freude’ (Liedboek 675) van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Liederen: 68 / 333 / 104a / 675 / 678 / 368h / 680 / 299h

Liturgie van vieringen en avondgebeden vanuit de Oude Kerk per mail ontvangen?

Stuur een mail naar BeheerderKerktijd@pgsoest.nl656 en Wilma Nauta regelt de wekelijkse toezending.

Collecte Pinksterzending

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL90 RABO 0304 7253 90 tnv College van Diakenen Soest onder vermelding Pinksterzendingscollecte.

Voedselbank – een financiële bijdrage gevraagd

Graag brengen wij als diaconie opnieuw de nood bij de Voedselbank onder de aandacht. Sinds de corona-uitbraak kent de Voedselbank een gestage groei van klandizie. Voor zondag 30 mei staat een inzameling gepland. Omdat wij nog geen grotere fysieke diensten hebben vragen wij u deze keer om een bijdrage over te maken. De voorraad goederen staat door het ontbreken van meerdere fysieke inzamelingen onder druk.

Vandaar dat wij u vragen om een geldelijke bijdrage te storten op het rekeningnummer van het College van Diakenen NL90 RABO 0304 7253 90 o.v.v. gift Voedselbank. Van uw giften worden voedsel en huishoudelijke artikelen gekocht. Voor uw bijdrage onze hartelijke dank namens de diaconie.

Reageren niet mogelijk.