Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: za. 03/04/2021
Tijd: 19:30 - 20:30

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Paaswake met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: drs. Erik Idema; cantor-organist: Gonny van der Maten; m.m.v. sopraan Tineke Roseboom

‘Bevrijd om te leven’ luidt het thema van de Paaswake. In het donker begint de viering met verhalen van gebondenheid en bevrijding uit de Hebreeuwse Bijbel. Altijd is de Eeuwige de Bevrijder van zijn volk geweest! Dat is Hij ook voor zijn Mensenzoon, Jezus van Nazaret. Op de verkondiging van de Opstanding (uit Matteüs 28) volgt de lof van het licht en wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen. We herinneren onze doop en vernieuwen onze toewijding aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het gezongen lofgebed uit de Didachè luidt de viering met brood en wijn in. Met feestelijke Paasmuziek van N.J. Lemmens en luidklinkende Paasklokken gaat de viering uit in de wereld die wacht op het licht van de nieuwe dag!

Liederen in de Paaswake zijn: 986 / 126b / 130a / 601 / 616a / 619 / 594 / 595 / 402a / 630.

Reageren niet mogelijk.