Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: vr. 02/04/2021
Tijd: 19:30 - 20:30

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Goede Vrijdag viering met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Kees Bregman; cantor: Gonny van der Maten m.m.v. enkele zangers uit de cantorij; organist: Cor de Jong; lector: Carlijne Prince

‘Moeten wij niet wakker zijn en met open ogen bidden?’ Zo begint het schakellied van Sytze de Vries dat de lezingen uit het lijdensevangelie volgens Marcus verbindt. We vieren de Goede Vrijdag als een kloosterlijke nachtwake, met lezen uit de Bijbel en bidden. Met onze lijdende Heer voor ogen zijn we stil onder het kruis. Er wordt sober gezongen: Lied 561, 585 en 590. We horen het intense kyrië uit de Missa Corona (2020) van Wouter van Belle (*1958). Als de lezing van het evangelie uit Marcus 14 en 15 (met twee stemmen) voltooid is, klinkt het orgelkoraal O Lamm Gottes unschuldig van Joh. Seb. Bach. We buigen onder de ‘klacht van God: waar was jíj?’ en bidden om ontferming voor de wereld en voor onszelf. Als de diaken de gedoofde Paaskaars heeft weggedragen, verlaten we de kerk in stilzwijgen.

Reageren niet mogelijk.