Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 13/09/2020
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Wilhelminakerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met kerkgangers en Kerk TV              

m.m.v. ds. Kees Bregman, voorganger; Gonny van der Maten, cantor-organist; Nanno Vlaanderen, ouderling van dienst; Wim Koedijk, lector; Frans Hoogeweg en Harry Eichholtz, diakenen; Carlijne Prince, nevendienstleiding; Piet de Gier, koster; Remco Bakker, Niek Wermink en Leen Lievaart, technische ondersteuning. Bij deze viering is ruimte voor max. 100 kerkgangers. Er wordt gezongen door een aantal zangers uit de Cantorij – zij zitten op de voorste rij. De gemeente nodigen we graag uit mee te neuriën!

Psalm 78 is de psalm van de zondag. We lezen het evangelie uit Matteüs 18:21-35. Dat gaat over een fundamenteel thema in het christelijk geloof, nl. hoe mensen in Godsnaam verder kunnen leven met elkaar wanneer zij elkaar schade hebben gedaan. Ooit verwoordde Lamech (Genesis 4) de tendens tot wraak: ‘Wie mij verwondt, sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zeventigenzeventigmaal.’ Jezus keert deze vloek om in zegen. Als Petrus vraagt: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Dan antwoordt Jezus: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven.’ Over de noodzaak én de mogelijkheid van vergeving zal het gaan.

In deze viering speelt Gonny van der Maten bij de opening Psalm 78 ‘Mijn volk ik ga geheimen openleggen’ van Dick Troost (*1949) en tot besluit de Fuga in C van Dieterich Buxtehude (1637-1707).

Aanmelden kan t/m zaterdag (maar is niet verplicht, capaciteit circa 100 zitplaatsen) via
reserveringen/registratie (zie onderaan pagina) of T 035 6013759 bij Wilhelminakerk/de Rank.

Kaars

In de kerk brandt de Paaskaars. Aan het begin van de viering word je uitgenodigd om zelf thuis een kaars aan te steken en ook daar het licht van Christus te laten branden. Een teken dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.

De complete orde van dienst is te vinden op de app CHRCH – meld je aan bij Jaap Gaasenbeek (j.gaasenbeek@hetnet.nl) als je dit kanaal nog niet gebruikt.

Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal dat gaat over vergeven. Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven. Jezus antwoordt: 70 x 7 keer. Hij vertelt een verhaal over een man aan wie een grote schuld wordt kwijtgescholden, maar die daarna zelf niet zo netjes handelt…

Heeft iemand wel eens ‘sorry’ tegen jou gezegd? En heb je die excuses geaccepteerd? Poeh… best moeilijk. In de kindernevendienst praten we met elkaar over vergeven en maken we een hart waarmee je kunt vergeven.

Zien we je zondag? De leiding van de kindernevendienst 

De kinderen van de nevendienst zijn gewend om over het verhaal iets te maken, maar afgelopen zondagen hadden we een ander doel. Ze hebben potjes versierd en geprobeerd deze na de dienst aan de kerkgangers te verkopen. Dat is gelukt! Enthousiast gingen alle potjes over tafel en brachten 135 euro op voor de huisjes van Jeugddorp De Glind. De komende tijd zult u vaker de kinderen bij de deur zien staan als ze weer aan het werk zijn geweest voor het diaconaal project! Hartelijk dank!

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Reageren niet mogelijk.