Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 04/04/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Paasviering met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Kees Bregman; cantor: Gonny van der Maten m.m.v. enkele zangers uit de cantorij; organist: Cor de Jong; lector: Loes Paul

‘Einde en begin’ luidt het thema van de Paasviering. Dat komt door het ‘onaffe’ slot van het paasverhaal volgens Marcus: ‘Ze (de vrouwen) waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ Dat kán gewoon het laatste woord niet zijn geweest, anders hadden wíj op Pasen niets te vieren. Wat speelt er dan wel? Dat bij de Ene het einde ook het begin is. Zoals in de synagoge het slot van Deuteromium en het begin van Genesis in één adem worden gelezen, zo wijst ook het slot van Marcus naar het begin van het evangelie, naar het ‘Galilea’ waar de Zoon van God ons voorgaat en Gods nieuwe wereld doorbreekt. Als hoopvol teken daarvan straalt het narcissenkruis na de Paasdienst op de muur van de toren van de Oude Kerk!

De viering opent met de gregoriaanse Paashymne Victimae paschali laudes’. De feestelijke Paaszang ‘He is risen’ is van Cecil Cope. Tot besluit speelt Cor de Jong het Noorse ‘Fagert er landet du oss gav’ van Egil Hovland (1924-2013), de melodie van lied 630 ‘Sta op, een morgen ongedacht’.

Liederen in deze viering zijn: 615 / 118 / 619 / 338a-j / 986 / 631 / 633.

Diaconale collecte op Paasmorgen: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.

U kunt dit werk steunen via de collecte in de kerk of rechtstreeks via een overschrijving naar het rekeningnummer van de diaconie NL90 RABO 0304 7253 90 met vermelding ‘Zuid-Afrika’ of via de GIVT-app.

Na de dienst op Paaszondag

Als kerk willen we duidelijk samen beleven dat Pasen een belangrijk feest is in onze geloofsbeleving. Een overtuiging die we graag delen. En samen uitspreken en zingen: De Heer is waarlijk opgestaan.

Nu de covid-19 omstandigheden ons beperken in onze Paasbeleving, willen we gebruik maken van de beperkte mogelijkheden die ons geboden worden. Daarom op Paasmorgen een koffie-to-go op het grasveld en in de Hof van Lof naast de kerk.

Er zijn drie uitgiftepunten van koffie / thee en versnapering. Maar met de koffie in de hand gaat het erom voor spreiding te zorgen. Steeds twee personen bij elkaar en uiteraard op 1,5 meter afstand. Dus een echtpaar kan niet samen met een derde gaan spreken. Doe dat apart en wissel later de verhalen uit. Loop ook over het grasveld of bezoek de Hof van Lof en kom zo een ander tegen. Even samen een gesprekje en dan weer verder.

We realiseren ons dat er kritisch naar ons gedrag gekeken wordt; dat geldt voor de bezoekers van de stedelijke parken, maar ook voor een groep gelovigen op het gras in Soest. Maar dat betekent voor ons niet: geen koffie-to-go. Samen Pasen beleven in deze corona-tijd is belangrijk. En met de medewerking van jullie allemaal gaat het zeker lukken. Goede Paasdagen gewenst.

 

Reageren niet mogelijk.